Гусак, А. П. (2021). НЕПОВНОЛІТНІ ЗАСУДЖЕНІ ЯК ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА УМОВ ІЗОЛЯЦІЇ. Історико-правовий часопис, 16(1), 88-93. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/12