КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ (1991–2010 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/5

Ключові слова:

військові суди, правовий статус, правосуддя, суддя, судова система

Анотація

У статті комплексно досліджуються питання конституційно-правового статусу військових судів у період (1991–2010 рр.) на теренах незалежної України. Аналізується розвиток системи військових судів і виявляється тенденція утвердження військового судочинства та посилення їх ролі в системі судів загальної юрисдикції. Системно аналізується тогочасне законодавство України про військові суди, зокрема, Концепція судово-правової реформи в Україні від 28 квітня 1992 року, Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року, Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» від 2 лютого 1994 року, Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року тощо. Наголошується, що основним завданням військових судів був розгляд справ про військові злочини військовослужбовців. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України питання притягнення до відповідальності військовослужбовців держави-агресора за вчинені військові злочини набувають особливої ваги та значення. Одним з ключових завдань України на сьогодні є формування, у взаємодії з відповідними інституціями держав-учасниць ЄС, надійної доказової бази для притягнення РФ до відповідальності в національних і міжнародних судах за скоєні в Україні військові злочини. Визначено фактори, що впливали на формування військових судів. Досліджено динаміку окремих елементів правового статусу військових судів в ході розробки проектів конституційних актів. Зроблено висновок про те, що нормативні положення, що закріплювали правовий статус військових судів в Україні сприяли формуванню власного (хоча, й не бездоганного) досвіду функціонування системи військових судів.

Посилання

Про надання Верховному Суду України повноважень касаційної інстанції стосовно справ, які розглядаються по першій інстанції військовими трибуналами в Україні: Указ Президії Верховної Ради України від 15 січня 1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2044-12 (дата звернення: 12.12.2022).

Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2296-12 (дата звернення: 12.12.2022).

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2862-12/ed19921215 (дата звернення: 21.12.2022).

Про перейменування військових трибуналів України у військові суди України і продовження повноважень їх суддів: Постанова Верховної ради України від 3 лютого 1993 року № 2979-ХІІ р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/2979-12 (дата звернення: 21.12.2022).

Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України: Закон України від 2 лютого 1994 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3911-12/ed19940202 (дата звернення: 26.12.2022).

Про органи суддівського самоврядування: Закон України від 2 лютого 1994 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3909-12/ed19940202 (дата звернення: 29.12.2022).

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про судоустрій Української РСР»: Закон України від 24 лютого 1994 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4017-12/ed19940420 (дата звернення: 21.12.2022).

Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1к/95-вр/ed19950608 (дата звернення: 24.12.2022).

Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи від 26 вересня 1995 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_590 (дата звернення: 28.11.2022).

Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?ed=19960628&find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#w1_18 (дата звернення: 24.12.2022).

Головатий С. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 1999. № 1. С. 11–14.

Проект Закону України «Про державний судовий устрій» народного депутата України В. Шишкіна від 7 липня 1998 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=4&pf3516=1211 (дата звернення: 13.01.2023).

Проект Закону України «Про судовий устрій в Україні» В. Онопенка від 1 грудня 1998 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5058 (дата звернення: 13.01.2023).

Проект Закону України «Про судовий устрій» В. Сіренка від 17 березня 1999 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4551 (дата звернення: 13.01.2023).

Проект Закону України «Про судовий устрій» В. Костицького від 6 квітня 1999 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5800 (дата звернення: 13.01.2023).

Бойко В.Ф. «Мала» судова реформа в Україні: необхідність, проблеми та перспективи: Навч. посіб. Київ, 2002. 156 с.

Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України»: Закон України від 21 червня 2001 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2531-14/ed20010705 (дата звернення: 21.12.2022).

Про внесення змін до Закону України «Про органи суддівського самоврядування»: Закон України від 21 червня 2001 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2535-14 (дата звернення: 11.01.2023).

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3018-14/ed20020207 (дата звернення: 21.01.2023).

Про мережу та кількісний склад військових судів України: Указ Президента України від 30 травня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572/98/ed19980530#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Про утворення військових апеляційних та військових місцевих судів і затвердження їх мережі: Указ Президента України від 30 серпня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/2001/ed20010830#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Про ліквідацію окремих військових місцевих судів та внесення змін до мережі і кількісного складу суддів військових апеляційних та військових місцевих судів: Указ Президента України від 19 жовтня 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262/2004/ed20041019#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Про ліквідацію окремих військових апеляційних та військових місцевих судів, внесення змін до мережі і кількісного складу суддів військових апеляційних та військових місцевих судів: Указ Президента України від 06 липня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599/2006/ed20060706#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Про ліквідацію військового місцевого суду та внесення змін до Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 769: Указ Президента України від 04 вересня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/730/2006/ed20060904#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Президента України В. Януковича від 31 травня 2010 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6450&skl=7 (дата звернення: 13.12.2022).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. Офіційний вісник України. 2010. № 55/1. Ст. 1900.

Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів: Указ Президента України від 14 вересня 2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900/2010#Text (дата звернення: 21.01.2023).

Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник. Київ: Дакор, КНТ, 2008. 348 с.

Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / За ред. В.М. Бесчастного. Київ: Знання, 2007. 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Кравчук, В. М. (2023). КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ (1991–2010 РР.). Історико-правовий часопис, 20(1), 40-51. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/5

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО