Критерії відбору статей

Науковий журнал «Історико-правовий часопис» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання рукописи статей, які висвітлюють оригінальні результати досліджень за галузями та проблематикою журналу.

Основні критерії відбору: актуальність теми дослідження; самостійність його характеру, високий теоретичний рівень; достовірний, оригінальний та науково обґрунтований характер результатів дослідження; методологічна та мовна культура; відповідність редакційній політиці та етичним засадам журналу, вимогам до рукописів.

Прийняття статті до друку та друк матеріалів

Остаточне рішення щодо поданих матеріалів ухвалює редакційна колегія наукового журналу. Результати розгляду, зауваження та рекомендації надсилаються автору електронною поштою. 

Редакція зберігає право на редагування та скорочення рукописів зі збереженням основного змісту дослідження.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших виданнях.