Головна

«Історико-правовий часопис» – фахове друковане видання юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий журнал засновано у травні 2013 р., видання пройшло державну реєстрацію у Міністерстві юстиції (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20053-9853 Р від 07.06.2013 р.) та внесено до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень у галузі юридичних наук, наказом МОН України від 04 липня 2014 р. № 793.

У жовтні 2014 р. часопис отримав Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2409-4544), був включений до науково-метричних баз BASE (Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), Index Copernicus International (Польща).

Фахова реєстрація: Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) журнал включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Тематика журналу:  актуальні проблеми історії, теорії, філософії держави і права, теоретичні та практичні проблеми конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, польська.

Усі статті, опубліковані у науковому журналі «Історико-правовий часопис», розміщено у вільному повному доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.