Головна

«Історико-правовий часопис» – фахове друковане видання юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий журнал засновано у травні 2013 р. Видання пройшло державну реєстрацію у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (Рішення № 1834 від 21.12.2023 року).

У жовтні 2014 р. часопис отримав Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2409-4544), був включений до науково-метричних баз BASE (Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), Index Copernicus International (Польща).

Фахова реєстрація: Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 (додаток 3) журнал включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Тематика журналу:  актуальні проблеми історії, теорії, філософії держави і права, теоретичні та практичні проблеми конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, польська.

Усі статті, опубліковані у науковому журналі «Історико-правовий часопис», розміщено у вільному повному доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.