Умови публікації статей

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Історико-правовий часопис» № 1 (20) за 2023 рік необхідно не пізніше 27 березня 2023 року:

▶ Заповнити довідку про автора (посилання)

▶ На електронну адресу info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua надіслати статтю, що відповідає критеріям відбору і оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 1000 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 травня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 червня 2023 р.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Бойко_стаття, Бойко_квитанція.