Умови публікації статей

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Історико-правовий часопис» № 1 (18) за 2022 рік необхідно не пізніше 17 червня 2022 року:

▶ Заповнити довідку про автора (посилання)

▶ На електронну адресу info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua надіслати статтю, що відповідає критеріям відбору і оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 800 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. На етапі подачі заявки на розміщення статті у журналі «Історико-правовий часопис» автор(и) може(уть) замовити необхідну кількість додаткових примірників журналу. Вартість одного додаткового примірника журналу – 200 грн.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Бойко_стаття, Бойко_квитанція.