Мета та завдання

Науковий журнал «Історико-правовий часопис» висвітлює актуальні проблеми історії, теорії, філософії держави і права, теоретичні та практичні проблеми конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження.

Науковий журнал «Історико-правовий часопис» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Повні версії статей  наукового журналу «Історико-правовий часопис» розміщуються у вільному доступі на таких сайтах: Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  та  Інституційного репозитарію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Google Scholar, Copernicus International.

Метою наукового журналу «Історико-правовий часопис» є:

▶ оприлюднення наукових статей українських та закордонних вчених, що є основою для розвитку правової науки, міжнародного співробітництва;

▶ ознайомлення аудиторії читачів із новітніми дослідженнями у галузі права;

▶ висвітлення подій у науковій спільноті, дотичній до проблематики часопису;

▶ підтримка кращих молодих дослідників.