АВТОНОМІЯ ВОЛІ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Автор(и)

  • Іван Іванович Цимбалюк

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/17

Ключові слова:

автономія волі сторін, договірні відносини, договірні зобов’язання, міжнародне приватне право, іноземний елемент

Анотація

Актуальність теми, обраної нами, зумовлена зростанням ролі принципу автономії волі у теорії і практиці міжнародного приватного права. Дана стаття присвячена висвітленню особливостей, умов і форм застосування автономії волі сторін у договірних відносинах з іноземним елементом автономії волі як основоположного принципу колізійного регулювання. Проаналізовано питання, пов’язані із застосуванням принципу автономії волі сторін у міжнародних договорах. Особливу увагу акцентовано аналізу можливостей, умов, форм застосування сторонами принципу автономії волі сторін, дійсності договору, сфері дії обраного права. Виявлено причини й обмеження його застосування у договірних відносинах з іноземним елементом. Наголошено, що з появою у договорі іноземного елементу він набуває міжнародного характеру і зв’язку з приватним правом певних держав одночасно. Наголошено на наявності можливості вибору не лише положень вітчизняного правопорядку, а і правопорядку, що визначається державами під час вирішення приватно-правових спорів, а також відсутність заборон сторонам включати до договорів право, яке вони обирають самостійно. Доведено, що автономія волі сторін полягає в тому, що сторони в договорі можуть встановлювати на свій розсуд не тільки умови і зміст договору, а й визначати право, яке буде застосовуватися до укладеного ними договору. Lex voluntatis (автономія волі сторін (учасників (учасника) міжнародних приватноправових відносин) як джерело права полягає в змозі суб’єктів договору обрати будь-яку модель поведінки, нікому не відому, ніким не випробувану, абсолютно нову для цієї правової системи. Приватні угоди не мають порушувати державних імперативних норм приватного права щодо форми угоди, терміну позовної давності, меж відповідальності. Акцентовано й на тому, що принцип автономії волі сторін набув поширення в міжнародній практиці, оскільки в жодному договорі неможливо передбачити всі ситуації, які можуть виникнути в процесі його виконання. Саме тому сторони повинні мати змогу здійснити вибір права. Однак сама ця змога має допускатися правом відповідних держав, в яких знаходяться підприємства сторін, або ж міжнародним договором відповідних держав.

Посилання

Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України «Про міжнародне приватне право» / В. В. Васильченко. Київ: Істина, 2007. 197 с.

Гаазька Конвенція «Про право, що застосовується до договорів міжнародної купівліпродажу» 1986 року. Режим доступу: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/995_927.

Довгерт А.С. Деякі проблеми вибору сторонами права, що підлягає застосуванню у зовнішньо-економічних договорах. Міжнародне приватне право: актуальні проблеми / за ред. А.С. Довгерта. Київ: Укр. центр правн. студій, 2001. 331 с.

Задорожна С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві : монографія. Чернівці : Технодрук, 2008. 216 с.

Малига В.А. Іноземне підприємство як суб’єкт господарювання. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. 2015. Вип. 1. С. 100–110. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau. 2015 1 13.

Міжнародне приватне право навчальний посібник / уклад.: Котуха О.С., Чабан О.М. Львів : вид-во ЛКА, 2015. 200 с.

Міжамериканська Конвенція «Про право, що застосовується до міжнародних контрактів» 1994 року. Режим доступу: http://uristinfo.net/do – govornoe-pravo/99-dogovornoepravo-v-mezhdunarodnom-oborote/0-

Покачалова А. Г. Автономія волі як основоположний принцип регулювання забезпечення зобов’язань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2016. Випуск 128. С. 93–102. Режим доступу: http//journals.iir/kiev/ua/index.php/apmv/article/ download/3037/2726 (дата звернення: 29.01.2023).

Реґламент (ЄС) № 593/2008 Європейського парламенту та Ради. Страсбург : Європейський Союз, 2008. 101 с.

Рішення Господарського суду м. Києва № 77073352 від 03.10.2018 URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/courtdocument/77073352/(дата звернення: 29.01.2023).

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право : підручник. Київ : Алерта, 2017. 504 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Цимбалюк, І. І. (2023). АВТОНОМІЯ ВОЛІ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Історико-правовий часопис, 20(1), 126-132. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/17

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО