АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ ПОДІЛЬСЬКИМ КРАЄМ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВІЙСЬК НАПЕРЕДОДНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ 1920 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/13

Ключові слова:

Поділля, поляки, окупація, законодавство, система управління, влада, магістрат, війська, комендатура, Головний Комісар, Землі Поділля і Волині

Анотація

У статті проведено розгляд так званої «окупації» Поділля в 1919–1920 рр. польськими військами з метою визначення її впливу на історичний розвиток краю та знаходження відповіді на питання: чи була вона корисною для краю та його населення чи навпаки принесла горе та страждання. Під час тимчасового перебування польських військ на теренах Поділля наприкінці 1919 – на початку 1920 рр., польська адміністрація у здійсненні своєї політики на Поділлі спиралася на місцевих поляків, які плекали сподівання на відновлення історичної Речі Посполитої у її колишніх кордонах. Очевидно, що це спричинило у регіоні загострення українсько-польських міжетнічних стосунків. Така політика польського війська й місцевої польської еліти викликала перманентні протести Головноуповноваженого Української Народної Республіки І. Огієнка, інших українських діячів. Проведено аналіз змін в структурі системи управління Поділля внаслідок входження на його терени польських військ та їх вплів на стан мешканців краю, їх майнове становище. Зроблено спробу класифікації знаходження польських військ за загально визначеними критеріями окупації з метою відповідності цим критеріям. В цьому розгляді використано архівні законодавчі документи польської влади Поділля того часу, які відображають настанови та законодавство Другої Речі Посполитої та також використано архівні документи українського місцевого самоврядування та проведено порівняльний аналіз систем управління Подільським краєм до і під час перебування підрозділів Війська Польського на території краю. Під час цього використовувалися історичні праці українських істориків як радянського періоду та періоду незалежності Основна проблема полягає в тому, чи було це перебування «окупацією» краю з наукової точки зору та які його наслідки для краю і країни в цілому та чи дало воно поштовх і можливості для розвитку України як держави.

Посилання

O Niepodległą i Granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919–1921. Warszawa; Pułtusk, 1999. S. 376.

Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпег, 1968. С. 15.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Постанови Ради Народних Міністрів та окремі накази Головноуповноваженого уряду, головної команди військ УНР // Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 1.

Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919–20 рр. Львів, 2004. С. 90–91.

Ковальчук М. Війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння. К., 2006. С. 272; Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920). Київ. 2001. С. 17.

Безручко М. Від Проскурова до Чорториї. Корпус Січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917–1967. Чикаго, 1969. С. 390–391; Мамчур Т. Правда про обставини виїзду Головного Отамана С. Петлюри за кордон 5–6 ХІІ 1919 р. Корпус Січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917–1967. Чикаго, 1969. С. 454.

O Niepodległą i Granice... S. 402–405.

Кохановський О. Деражнянщина у період Української національної революції 1917–1922 років. Деражня, 2008 р.

Завальнюк О., Комарницький О. Подільські містечка в добу Української революції.– Кам’янец-Подільський: Абетка – НОВА, 2005, С. 50–52.

Завальнюк О., Комарницький О. Подільські містечка в добу Української революції. С. 55.

Доценко О. Літопис Української революції Т. 2. Кн. 5. 1917–1922 [Текст]: матеріяли й документи до історії української революції / О. Доценко.– К.-Л.: Дослідчий ін-т модерної укр. історії, 1923. С. 216.

Наш шлях.– Кам’янець– Подільський, 1920.– 26 лютого

Доценко О. Літопис Української революції. Т. 2. Кн. 5. 1917–1922 [Текст]: матеріяли й документи до історії української революції / О. Доценко. . – К.-Л.: Дослідчий ін-т модерної укр. історії, 1923. С. 288–289.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Урядові щоденники уряду Подільської округи, цивільного уряду земель Волині і Подільського фронту//ЦДАВО України. – Ф. 1131.– Оп. 1. Спр. 52. Арк. 15.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Урядові щоденники уряду Подільської округи, цивільного уряду земель Волині і Подільського фронту//ЦДАВО України – Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 23.

Доценко О. Літопис Української революції. Т. 2. Кн. 5. 1917–1922 [Текст]: матеріяли й документи до історії української революції / О. Доценко.– К.-Л.: Дослідчий ін-т модерної укр. історії, 1923. С. 288–289.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Урядові щоденники уряду Подільської округи, цивільного уряду земель Волині і Подільського фронту//ЦДАВО України Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 25.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Урядові щоденники уряду Подільської округи, цивільного уряду земель Волині і Подільського фронту//ЦДАВО України, Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 37.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Урядові щоденники уряду Подільської округи, цивільного уряду земель Волині і Подільського фронту//ЦДАВО України – Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 40.

Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки на Поділлі, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії (1918–1920). Урядові щоденники уряду Подільської округи, цивільного уряду земель Волині і Подільського фронту//ЦДАВО України Ф. 1131. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Карнатовський, А. Л. (2024). АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ ПОДІЛЬСЬКИМ КРАЄМ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВІЙСЬК НАПЕРЕДОДНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ 1920 РОКУ. Історико-правовий часопис, 22(1), 95-111. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/13

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ