«ТРІУМФАЛЬНА ХОДА» БІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ ВЗИМКУ 1917–1918 РР.

Автор(и)

  • Олексій Олексійович Волошко КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0002-7881-6611

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/2

Ключові слова:

form of the state, political regime, parliamentary democracy, usurpation of power.

Анотація

У статті досліджується процес формування більшовицького політичного режиму в Україні взимку 1917–1918 рр. Проаналізовано погляди керівників більшовицьких парторганізацій на форму держави в Україні. З’ясовано ставлення Рад і більшовицьких парторганізацій в Україні до Центральної Ради. Охарактеризовано обставини, методи формування центральних органів влади більшовицького режиму в Україні, визначено рівень їх легітимності та ступінь ефективності управління країною. Сформульовано такі висновки: у розглядуваний період серед керівників більшовицьких організацій в Україні спостерігалося гостре протистояння щодо форм державного режиму і державного устрою України. Переважна більшість із них відстоювала парламентську демократію і не погоджувалася на узурпацію влади. Керівники Харківської та Донецько-Криворізької обласної організацій сповідували шовіністичні погляди на державний устрій України та виступали за приєднання цих регіонів до Росії. Пере- важна більшість Рад і керівників більшовицьких організацій в Україні визнавали Центральну Раду за тимчасовий повноважний парламент і готові були співпрацювати з нею. В Україні не було соціально-політичних умов для встановлення чи парламентським шляхом, чи шляхом узурпації влади більшовицького політичного режиму. Лише військова інтервенція більшовицької Росії в Україну взимку 1917–1918 рр. створила такі умови. Центральне керівництво більшовицької партії не гребувало послугами криміналізованих військовиків, а також кри- мінальних елементів у процесі узурпації влади, знищуючи за допомогою військової сили легітимні представницькі органи вищого та місцевого рівня, позаяк більшовики не могли одержати в них перевагу шляхом проведення демократичних виборів. Цей процес руйнації тільки-но посталої парламентської демократії із заміною її на диктатуру більшовицької партії з надзвичайними органами – ревкомами, комісарами та насильно «більшовизованими» Радами – В. Ленін цинічно назвав «тріумфальною ходою». Проте більшовицький політичний режим не мав соціально-політичної основи в Україні. Його фундатори не змогли розбудувати централізовану вертикаль влади та налагодити ефективне державне управління. Країну охопили економічна руїна, терор і гуманітарна катастрофа.

Посилання

Бош Е.Б. Год борьбы. Киев : Политиздат Украины, 1990. 447 с.

История Украинской ССР : в 10 т. ∕ под ред. Ю.Ю. Кондуфора. Т. 6: Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская революция на Украине. Киев : Наукова думка, 1984. 719 с.

Революция на Украине по мемуарам белых / род ред. Н.Н. Попова. Москва – Ленинград : Госиздат, 1930. 435 с.

Варгатюк П.Л., Гошуляк І.Л., Курас І.Ф. На шляху до I з’їзду КП(б)У. Про минуле – заради майбутнього ∕ упоряд. Ю.І. Шаповал ; редкол. : І.Ф. Курас та ін. Київ : Вид-во при Київ. ун-ті, 1989. С. 22–34.

Варгатюк П.Л. Перший Радянський уряд України: відоме й невідоме. Про минуле – заради майбутнього... С. 198–208.

Романчук О.К. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РСФРР і Центральною Радою. Київ : Т-во «Знання» УРСР, 1990. 64 с.

Ленин В. Политический отчёт Центрального комитета 7 марта. Полн. собр. соч. Москва : Изд-во политической литературы, 1974. Т. 36. С. 3–26.

Ленин В. Доклад о ратификации мирного договора 14 марта. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 92–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Волошко, О. О. (2021). «ТРІУМФАЛЬНА ХОДА» БІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ ВЗИМКУ 1917–1918 РР. Історико-правовий часопис, 16(1), 14-22. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/2

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА