ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НАМІР ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ: ВЕРБАЛЬНИЙ І КОГНІТИВНИЙ СПОСОБИ

Автор(и)

  • Юрій Юрійович Пайда Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6424-6419

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/6

Ключові слова:

application of coercive measures, methods of prevention, verbal and cognitive methods, warning exclamation, appeal (ultimatum).

Анотація

Національне законодавство України передбачає обов’язок попередження про намір застосувати зброю чи фізичну силу за умови прийняття рішення правоохоронцем щодо застосування примусових заходів. У статті проаналізовано такі способи попередження про намір застосування заходів примусу, як вербальний і когнітивний. Проаналізовано форми попередження, зокрема попереджувальний вигук і звернення (ультиматум), застосування яких залежить від різних чинників. Працівник правоохоронних органів, котрий діє індивідуально і приймає рішення самостійно, зазвичай безпосередньо контактує із правопорушником або групою правопорушників, тому у нього або неї мало часу для прийняття рішення про застосування примусових заходів, отже, попередження має бути якомога коротшим і водночас зрозумілим особам, яким воно адресовано, й оточуючим громадянам. Окремо у статті висвітлено запобіжну, репрезентативну й інформативну функцію попередження та розглянуто питання про спосіб використання попереджень. Розглянуто конклюдентні дії як спосіб попередження. Неявні дії працівника міліції як спосіб попередження розглядаються окремо, а саме: взяття зброї у руки, приведення її в готовність, попереджувальний постріл вгору. Неявні дії як засіб профілактики також можуть бути використані при застосуванні інших примусових заходів. Наприклад, у разі використання засобів примусової зупинки транспортного засобу з метою зупинки може бути попередження за допомогою встановлення відповідних засобів контролю дорожнього руху. У статті була зроблена спроба винайти найбільш придатні для застосування форми попередження. Зазначається, що спектр методів і форм попередження про намір застосувати вогнепальну зброю, спеціальні засоби та заходи фізичного впливу може бути досить різно- манітним, але він, на думку автора, повинен бути закріплений у нормативних актах.

Посилання

Фролов О.С. Способи та форми попередження про намір застосування сили. Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління. Вип. 3. 1997. С. 123–125.

Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кора- блів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключ- ної (морської) економічної зони України: Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України від 21 жовтня 2003 р. № 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0963-03.

Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбов- цями військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення служ- бових обов’язків : постанова Кабінету міністрів України від 18 січня 2003 р. № 83. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2003-%D0%BF. 5. Гончарук С.Т. Правовая регламентация мер административного пресечения в свете нового законодательства. Общетеоретические проблемы административно-правового обе- спечения общественного порядка. Киев, 1982. С. 67–81.

Сазонов М.Я. Доставление административного правонарушителя в орган внутренних дел, как самостоятельная мера административного принуждения. Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел. Киев, 1983. С. 84–85.

Ляшук Р.А. Методи переконання та примусу в адміністративній діяльності правоохоронних органів. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 148–150. 8. Про Національну гвардію : Закон України від 13 березня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18.

Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 550-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14.

Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення служ- бових обов’язків : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 83. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2003-%D0%BF. 11. Про затвердження Положення з організації конвоювання військовими частинами (під- розділами) Національної гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 грудня 2019 р. № 1090. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34512.html.

Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. Київ : Головна редакція «Українська радянська енциклопедія», 1985. 966 с.

Лідовець Р.А. Мовчання та конклюдентні дії: спільні та відмінні риси. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип. ХV. 2005. С. 77–81.

Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / кер. авт. кол. Т.П. Мінка. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с.

Про затвердження Інструкції про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони, а також пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазна- чених патронів підрозділами відомчої воєнізованої та сторожової охорони, що здійснюють охорону об’єктів електроенергетики : Наказ Мінпаливенерго України від 12 травня 2004 р. № 250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0760-04.

Фролов О.С., Лисач Ю.Г. Підстави та порядок застосування вогнепальної зброї та деяких спеціальних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 1. 1996. С. 44–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Пайда, Ю. Ю. (2021). ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НАМІР ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ: ВЕРБАЛЬНИЙ І КОГНІТИВНИЙ СПОСОБИ. Історико-правовий часопис, 16(1), 44-53. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/6

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО