ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПОКАРАНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПЕНІТЕНЦІАРНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/11

Ключові слова:

гуманізація, пенітенціарна установа, засудженні, мета покарання, кри- мінальне покарання, альтернативні покарання.

Анотація

У статті проаналізовано міжнародні стандарти щодо застосування кримінально-правових заходів, не пов’язаних із позбавленням волі. У процесі запобігання злочинності попереджувальне значення покарання визначається не його жорстокістю, а його невідворотністю, а покарання суворіше, ніж заслуговує засуджений, підриває переконаність у його справедливості. Негативні соціально-економічні, моральні, психологічні, демографічні та медичні наслідки доводять, що позбавлення волі не є кращим засобом боротьби зі злочинністю. З’ясовано, що всі види альтернативних покарань, які застосовуються у зарубіжних державах, можна поділити на кілька груп: а) покарання, пов’язані з матеріальним впливом на засудженого; б) санкції, що не передбачають нагляд і контроль; в) покарання, пов’язані зі здійсненням контролю за засудженими з боку спеціальних органів. Передумови запровадження альтернативних позбавленню волі покарань: низька ефективність тюремного ув’язнення, антигуманний характер позбавлення волі, економічна обґрунтованість застосування альтернатив. Найбільш комплексним міжнародним документом у сфері альтернатив тюремного ув’язнення є Токійські правила, у яких передбачено широкий діапазон заходів, альтернативних тюремному ув’язненню. Зазначено, що впровадження альтернативних покарань не тільки залежить від соціально-правових явищ і багатьох неправових обставин (економіки, соціальної структури суспільства, державного ладу і т. п.), але і відображає політику держави у сфері боротьби зі злочинністю на конкретному історичному етапі. Високі показники рецидивної злочинності серед осіб, котрі раніше відбували покарання у пенітенціарних установах, значна матеріальна витратність системи виправних установ засвідчують необхідність провадження наукових досліджень, результати яких сприятимуть вдосконаленню кримінального та кримінально-виконавчого законодавства і практики їх застосування, спрямованих на зниження репресивності та гуманізацію, на розвиток альтернативних позбавленню волі видів покарань.

Посилання

Черкасов С.В. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2005. 19 с.

Хромых Е.В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теория и прак- тика назначения и исполнения : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов-на- Дону, 2005. 28 с.

Prison Trends (2020). URL: http://www.penalreform.org/resource/global-prisontrends- 2020 (дата звернення: 09.06.2021).

Крецул В.І. Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні. Людина і закон: публічно-правовий вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «VII Прибузькі читання», 25–26 листопада 2011 р. Миколаїв, 2011. С. 154–156.

Дикаева М.С. Назначение и исполнение уголовных наказаний в России: криминологический анализ : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Калининград, 2016. 271 с.

Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 32 с.

Мозгова В.А. Поняття альтернативних покарань: теоретичний аспект. Держава і право. 2012. Вип. 55. С. 55-59.

Заручьевский К.В. Цели применения мер, несвязанных с тюремным заключением, в контексте Токийских правил. Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2011. № 1 (13). С. 49‒52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Градецький, А. В. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПОКАРАНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПЕНІТЕНЦІАРНОМУ ПРАВІ. Історико-правовий часопис, 16(1), 81-87. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/11

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ