ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИТЕРІЙ ДОВЕДЕНОСТІ «ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ»

Автор(и)

  • Катерина Сергіївна Музичук Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-4153-8558

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/14

Ключові слова:

умови ув’язнення, стандарти щодо утримання ув’язнених, практика ЄСПЛ.

Анотація

На основі узагальнення практики Європейського суду з прав людини щодо умов утримання ув’язнених (затриманих) розкрито правове значення критерію доведеності «поза розумним сумнівом». Особлива увага відводиться з’ясуванню стандартів утримання, джерелам цих стандартів і процесуальному аспекту використання згаданого критерію для оптимального оцінювання обставин справи та встановлення порушення основоположних прав людини, визначених ст. 3 ЄКПЛ. Наголошено, що, хоча ст. 3 Конвенції не визначені умови перебу- вання ув’язнених (затриманих), своєю практикою ЄСПЛ сформував такі стандарти. Осно- вним орієнтиром ЄСПЛ є дотримання прав людини, гарантованих Конвенцією, та невідворотність курсу від демократії у країнах-учасниках ЄКПЛ. Використовуючи критерій доведеності «поза розумним сумнівом», ЄСПЛ не тільки вста- новлює факт порушення (якщо він мав місце) ст. 3 ЄКПЛ, але й зобов’язує країни-учасниці ЄКПЛ виправити ситуацію, яка склалася. Під час розгляду вказаної категорії справ Суд враховує складність для ув’язнених чи затриманих довести факт порушення щодо них ст. 3 Конвенції та спирається на відповідні матеріали Ради Європи, доповіді Комітету з питань запобігання катуванням і нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, Мінімальні правила пово- дження з ув’язненими (прийняті Генеральною асамблеєю ООН), на Конвенцію ООН про- ти катування, матеріали Комітету міністрів, доповіді омбудсмена та результати досліджень організацій, які не викликають сумнівів у відстоюванні демократії. ЄСПЛ не бере до уваги підходи національних правових систем, не дотримується процесуальних бар’єрів у прийнят- ності доказів чи визначених формул їх оцінки. При оцінюванні доказів ЄСПЛ здійснює вільну оцінку, але спирається на беззаперечні узгоджені висновки, неухильно дотримується права, визначеного ст. 3 ЄКПЛ. Свавільний підхід не допускається: після повідомлення Уряду держави про порушення ст. 3 ЄКПЛ, ЄСПЛ вимагає від Уряду надання переконливих доказів щодо умов ув’язнення і на їх основі приймає рішення про можливе порушення прав люди- ни, гарантованих ст. 3. У разі ненадання або відмови Уряду в переконливих доказах ЄСПЛ визнає порушення ст. 3 ЄКПЛ.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколів № 1, 4, 6, 7, 12 та 13. Секретаріат Європейського суду з прав людини. Страсбург, 2010. 24 с.

Рішення ЄСПЛ від 18 січня 1978 р. у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (серія А, №25).

Рішення ЄСПЛ від 12 вересня 2008 р. у справі «Яременко проти України» (заява № 15825/07).

Рішення ЄСПЛ від 27 лютого 2009 р. у справі «Спінов проти України» (заява № 34331/03).

Рішення Великої палати ЄСПЛ від 27 червня 2000 р. у справі «Салман проти Туреччини» (заява № 21986/93).

Рішення ЄСПЛ від 6 лютого 2020 р. у справі «Сукачов проти України» (заява № 14057/07).

Рішення Великої палати ЄСПЛ від 26 лютого 2004 р. у справі «Начова та інші проти Болгарії» (заяви № 43577/10 та 43587/99).

Рішення Великої палати ЄСПЛ від 8 липня 2004 р. у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» (заяви № 48787/99).

Рішення ЄСПЛ від 10 січня 2012 р. у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (заяви № 42525/07 та 60800/08).

Рішення ЄСПЛ від 17 червня 2010 р. у справі «Ґубін проти Росії» (заява № 8217/04).

Рішення ЄСПЛ від 8 листопада 2005 р. у справі «Худойоров проти Росії» (заява № 6847/02).

Рішення ЄСПЛ від 27 січня 2015 р. у справі «Нешков та інші проти Болгарії» (заяви № 36925/10 та 5 інших).

Друга загальна доповідь Комітету з питань запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. URL: https://rm.coe.int/ 1680696a3f.

Сьома загальна доповідь Комітету з питань запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. URL: http://atlas-of-torture.org/ entity/mgaz39oa12?file=1548857966830juku65yy5y.pdf.

Одинадцята загальна доповідь з питань запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. URL: www. https://rm.coe.int/ 1680696a75.

Європейські пенітенціарні правила (Резолюція № R(2006)2 Комітету Міністрів дер- жав-учасниць) (Прийнято Комітетом Міністрів 11 січня 2006 р. на 952-й зустрічі Заступників Міністрів). URL: www.zakon.rada.gov.ua/lawsshow/994_032#Text.

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. URL: www.zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_212#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Музичук, К. С. (2021). ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИТЕРІЙ ДОВЕДЕНОСТІ «ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ». Історико-правовий часопис, 16(1), 100-106. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ