ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СТУДЕНТСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/7

Ключові слова:

студенти, соціальний захист, права студентів, законодавство України

Анотація

Стаття присвячена аналізу правових проблем соціального захисту студентів. Автор статті виокремлює дослідників, які займалися обраною проблемою, розкриває ступінь розробленості теми. У статті проаналізовано сутність поняття «соціального захисту». Виокремлюється визначення поняття «студент» законом України «Про освіту», а також в інших джерелах. Визначено, що у нових соціально-економічних умовах розвитку проблеми соціального захисту студентів ЗВО в Україні не тільки не втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Автор на основі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках ЗВО державної та комунальної форм власності аналізує розмір мінімальної житлової площі, яка має бути надана студентам для проживання. У публікації розкрито проблему забезпечення студентів соціальною стипендією. Виділено категорії, які мають отримувати соціальну стипендію та її розмір. На думку автора, розмір стипендії не задовольняє вимоги сучасного суспільства. Тому потрібно реформувати дану систему, щоб студенти навчалися, а не працювали для того, щоб вижити. У статті автор виокремлює також проблему працевлаштування студентів після навчання. Адже більшість молодих людей залишаються без роботи і не можуть офіційно працевлаштуватися саме за спеціальністю. Державі варто звернути на це увагу та реформувати обраний напрям. У ході розробки статті було проаналізовано основні пробеми правового характеру соціального захисту студентів. Також визначено головні умови покращення соціального захисту студентства. Проаналізовано законодавчу базу щодо порушення права на соціальний захист.

Посилання

Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять. Право України. 2000, No 4. С. 36.

Брич В. Я., Миколюк С. М., Соціальний захист сиріт в Україні: монографія / В. Я. Брич, С. М. Миколюк. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 200 с.

Міністерство освіти і науки України Офіційний сайт. URL: http://mon.gov.ua/ua

Права студентів: В 2 ч. / Автори-упорядники: А. В. Коновалов, М. О. Шишкова. Х.: Харківський міський центр дозвілля молоді, 2009. Ч. 2. URL: http://profkom-nmu.kiev.ua/book/export/html/261

Представникам виробничих професій легше знайти роботу з достойною зарплатою. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: http://www.dcz.gov.ua

Синчук С. Правовідносини соціального забезпечення: суб'єкти, зміст, об'єкти: монографія. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 421 c.

Стичинський Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення і розвитку. Право України. 2002, No 6. С. 86–87.

Туленков М., Шайгородський Ю. Політика соціального захисту: монографія. Київ: Центр соціальних комунікацій, 2011. 184 с.

Федорова О. М. Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в соціумі через механізми університетської освіти. URL: http://www.nbuv.gov.ua

Чиркіна І. Д. Сучасні напрямки соціального захисту різних верств населення України. Наукові праці. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА. 2001. Т. 12. Серія: Політичні науки. С. 86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Ткаченко, І. М. (2023). ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СТУДЕНТСТВА. Історико-правовий часопис, 20(1), 57-62. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/7

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО