РЕТРОСПЕКТИВА ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ, РІЧ ПОСПОЛІТА, КОЗАЦЬКА ДОБА (ХІV СТ. – XVIІІ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/14

Ключові слова:

динаміка, кримінальне право, злочин, карне переслідування, фактори впливу

Анотація

У статті визначено, що ретроспективний огляд динаміки кримінального права на теренах України дозволяє продемонструвати наявність специфічних факторів, які постійно або тимчасово впливали на динаміку кримінального права. Продовжено висвітлення динаміки кримінального права на теренах України, починаючи з ХІV ст. й до XVIII ст., протягом існування Великого князівства Литовського, Речі Посполітої, Запорізької Січі. Розглянуто особливості карного переслідування під час входження територій сучасної України до складу Великого князівства Литовського та Речі Посполітої, а також під час існування козацької держави. Автор дійшла висновку, що під час перебування українських земель в складі Речі Посполітої вплив сталого в іншій країні права на національне право навряд чи можна вважати динамікою національного права нашої країни. Його доцільно оцінювати як вплив на подальше формування власної правової системи, у тому числі і системи кримінального права. Такий вплив був корисним в частині переосмислення таких правових категорій як честь та гідність, розуміння причин криміналізації та сутності злочинів проти держави, а також піднесення системи майнових покарань. Особливості впливу знаходили свій прояв в сепарації між різними верствами населення при застосуванні кримінального права. Динаміка кримінального права козацької доби свідчить про обернення кримінального права переважно в прагматичний напрямок, оптимальне дотримання демократичних інституцій і, водночас, піднесення його охоронної та превентивної функції.

Посилання

Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права: доктринальні положення: монографія. Одеса: Фенікс, 2020. 358 с.

Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права України (теоретико-прикладне дослідження): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2021. 476 с.

Балобанова Д.О. Ретроспектива динаміки кримінального права на теренах України: від Північного Причорномор’я до Київської Русі (VIII ст. до н.е. – ХІІ ст. н.е.). Історико-правовий часопис. 2021. №1 (16). С. 74–80.

Статути Великого князівства Литовського: у 3-х томах. Т. І. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / За ред. С. Ківалова, П. Музиченко, А. Панькова. Одеса: Юридична література, 2002. 464 с.

Майкут Х.В. Литовські статути та їх застосування в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2008. № 2. С. 1–9.

Мицик Ю.А., Хинчевська-Геннель Т. Люблінська унія 1569 р. Енциклопедія історії України. Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2009. 790 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Lyublinska_uniya_1569 (дата звернення 08.03.2023).

Долматов І.В. Кримінальне право українських земель у складі Речі Посполитої. Правове життя сучасної України: матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу. Одеса, 2014. Т. 1. С. 238–240.

Остапенко Т.О., Громовий О.О. Система злочинів проти моралі в джерелах права на українських землях польсько-литовської доби. Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016. № 19. С. 4–7.

Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап постсекуляризації. Вісник Академії правових наук. 2010. № 4 (63). С. 58–67.

Мартьянова С.М. Правовий статус суддів Війська Запорозького козацько-гетьманської доби: автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2011. 16 с.

Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини: навч. посіб. Львів: Світ, 2000. 120 с.

Історія українського права / за ред. І.А. Безклубого. Київ: Грамота, 2010. 336 с.

Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.). Київ: Атіка, 2012. 348 с.

Суд і судочинство на українських землях в XIV–XVI ст.: за ред. П. Музиченка. Одеса: Астро Принт, 2000. 180 с.

Терлюк І. Огляд історії кримінального права України. Львів: Ліга-Прес, 2007. 97 с.

Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ–ХХ ст.). Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Балобанова, Д. О. (2023). РЕТРОСПЕКТИВА ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ, РІЧ ПОСПОЛІТА, КОЗАЦЬКА ДОБА (ХІV СТ. – XVIІІ СТ.). Історико-правовий часопис, 20(1), 104-109. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/14

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К