РЕТРОСПЕКТИВА ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ВІД ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ДО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (VIII СТ. ДО Н.Е. – ХІІ СТ. Н.Е.)

Автор(и)

  • Дар’я Олександрівна Балобанова Національний університет «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-7247-0560

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/10

Ключові слова:

динаміка, кримінальне право, злочин, карне переслідування, фактори впливу.

Анотація

У статті визначено, що ретроспективний огляд динаміки кримінального права на теренах України дозволяє продемонструвати наявність специфічних факторів, які постійно або тимчасово впливали на динаміку кримінального права. Встановлено, що історія становлення карного переслідування за злодіяння на території сучасної України сягає корінням часів ранніх державних утворень Північного Причорномор’я. Доведено, що слід вести відлік не з часів історичних пам’яток центральної України, а зі Скіфської держави (з VII до IV ст. до н.е. був утворений міцний племінний союз, а у V ст. до н.е. вже існувала «Скитія») та грецьких міст-колоній, які виникли у Криму та на північному узбережжі часів великої Грецької колонізації (VIII–VI ст. до н.е.), а деякі з них із часом перетворилися на класичні грецькі поліси із власними законами та судами. Узагальнено доступні пам’ятки історії та права, котрі діяли на теренах сучасної України з VIII ст. до н.е. до ХІІ ст. н.е. Розглянуто особливості карного переслідування на території Північного Причорномор’я (VIII ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) та зміни, які відбувалися у процесі побудови єдиної держави – Київської Русі. Автор дійшла висновку, що головним фактором впливу на неписане карне право скіфів були прогресивні моделі законів грецьких полісів, які виступали стимулюючим прикладом для застосування у скіфських племенах впорядкованої відповідальності за злочини. За часів Київської Русі вагомими факторами динаміки визначення обсягу карного переслідування були помста (дохристиянська Київська Русь (до 988 р.)), міжнародні вимоги та релігійні переконання (хрещення Київської Русі (з 988 р. до Руської Правди)), необхідність одноманітного впорядкування суспільних відносин після війн за Київський престол (Руська Правда (приблизно із 30-х рр. ХІ ст.)).

Посилання

Белик П.А. Социальная форма движения. Явления и сущность. Москва : Наука, 1982. 270 с.

Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права: доктринальні положення : монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 358 с.

Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права України (теоретико-прикладне дослі- дження) : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2021. 476 с.

Гавриленко О.А. Злочини та покарання в праві античних держав Північного Причорномор’я. Право і безпека. 2002. № 1. С. 45–52.

Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь: репринт издания 1899 г. Москва, 1991. 1370 с.

Гиро П. Быт и нравы древних греков. Смоленск : Русич, 2000. 619 с.

Геродот про Скитію і скитів / пер. з англ. С.К. Спасько. Фастів : Оратанія, 1993. 61 с.

Гаврилюк Н.А. Степная Скифия VI–IV вв. до н.э. (эколого-экономический аспект) : автореф. дис. … докт. ист. наук : 07.00.06. Санкт-Петербург, 1999. 579 с.

Швидкий С.С. Держава і право Скіфії. Спадщина предків: веб-сайт. URL: http://spadok.org.ua (дата звернення 16.06.2021).

Малингуди Я. Русско-византийские договоры в X в. в свете дипломатики / пер. с нем. Д.А. Коробейникова. Византийский временник. 1997. Т. 57. С. 58–87. 11. Повість врем’яних літ. До 6420 [912] року. Ізборнік: веб-сайт. URL: http://litopys.org.ua/ pvlyar/yar01.htm (дата звернення 16.06.2021).

Повість врем’яних літ. Роки 6421 [913] – 6477 [969] року. Ізборнік: веб-сайт. URL: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar02.htm (дата звернення 16.06.2021).

Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. Москва : Госюридиздат, 1949. 543 с.

Повість врем’яних літ. Роки 6522 [1014] – 6544 [1036]. Ізборнік: веб-сайт. URL: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar05.htm (дата звернення 16.06.2021).

Повість врем’яних літ. Роки 6577 [1069] – 6583 [1075]. Ізборнік: веб-сайт. URL: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar07.htm (дата звернення 16.06.2021).

Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная история (до 1917 г.). Гл. II, § 4. URL: http://initkms.ru (дата звернення 16.06.2021).

Правда Руська. Ізборнік: веб-сайт. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm (дата звернення 16.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Балобанова, Д. О. (2021). РЕТРОСПЕКТИВА ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ВІД ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ДО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (VIII СТ. ДО Н.Е. – ХІІ СТ. Н.Е.). Історико-правовий часопис, 16(1), 74-80. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ