ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/1

Ключові слова:

біженці, Велика Британія, забезпечення статусу біженців, Конвенція, права біженців, притулок

Анотація

Проблема біженців має тривалу історію, як в міжнародному так і національному праві багатьох країн, проте досі не вирішена. Міжнародна спільнота докладає багато зусиль, щоб захистити цю уразливу групу населення шляхом розробки й прийняття міжнародних універсальних угод та удосконалення національного законодавства. Наділення біженців, особливими правами й обов’язками обумовлене наявністю в них особливих рис їхнього становища в державі. Оскільки правовий статус такої категорії як біженці відрізняється від інших категорій населення в кожній державі. Кожна держава встановлює враховуючи свої інтереси та міжнародні стандарти для іноземних громадяни й осіб без громадянства загальний, єдиний для них правовий статус, біженці, мають спеціальні права та обов’язки, що зумовлено причинами їх перебування на території держави, яка надала їм притулок, та необхідністю їх швидкої адаптації до суспільства держави перебування. Існування таких прав та обов’язків є необхідним для підтримання відповідного статусу, підтвердження відомостей та сприяння наданню цим особам особливих прав, гарантій, допомоги. При вирішення питання в нашій країні біженства, варто звернути увагу на політику Великої Британії щодо надання приулку. Надання притулку у Великій Британії гарантує особі право залишитися в країні як біженцю, під гуманітарним захистом або з інших причин,також прохач що отримав статус біженця одночасно отримає і право на постійне проживання. Маючи статус біженця прохачі притулку у Великій Британії мають право на юридичний захист, житло, медичне обслуговування та іншу підтримку до розгляду їхнього клопотання, вони можуть приступити до пошуків роботи і подати заяву про видачу матеріальної допомоги. Особливістю правового статусу біженця у Великій Британії є належна підтримки біженців та тих, хто потребує притулку, також системність, яка забезпечується співпрацею уряду, державних інституцій, громад, благодійних організацій.

Посилання

Андрійчук Б. І., Тімофєєва Т. С. Право притулку у Великобританії. Наукове мислення. П’ятнадцята Всеукраїнська практично-пiзнавальна iнтернет-конференцiя. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinskapraktichno-piznavalna-internetkonferentsiya/287-pravo-pritulku-u-velikobritaniji.

Босий В. П. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту та можливості його використання в Україні. Науковий вісник публічного та приватного прав. Випуск 2, том 3, 2019 С. 26–30.

Віннікова Л. В. Проблеми надання соціальної допомоги біженцям в Україні і Великій Британії. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 1. С. 51–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_13

Войціховський А. В. Міжнародне право. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 544 с.

Конвенція про статус біженців від 28 лип. 1951 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_011 (дата звернення: 10.03.2024)

Котляр О.І. Місце інституту біженців у міжнародному праві. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1–2. С. 131–136.

Протокол ООН щодо статусу біженців від 16 грудня 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_363 (дата звернення: 08.03.2024).

Процедура отримання статусу біженця в Англії 2017. URL: http://uofukraine.wixsite.com/union-immigrants/ang.

CHECK-LIST Соціальних прав переміщених осіб та заходів соціального захисту, що надаються країнами-членами Європейського Союзу та Ради Європи. URL: https://rm.coe.int/check-list-2-social-rights-ua/1680a837b1

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Воєвода, М. В. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. Історико-правовий часопис, 22(1), 7-13. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/1

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА