ДІЯЛЬНІСТЬ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/2

Ключові слова:

правоохоронна система, добровольчі формування, Вільне козацтво, Державна варта, народна міліція, Центральна Рада, П. Скоропадський, Директорія

Анотація

У статті висвітлюються організаційно-правові засади створення та функціонування органів охорони правопорядку в умовах відродження української державності 1917–1921 рр., зокрема добровольчих воєнізовахих формувань та їх значення у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьбі зі злочинністю в період УНР доби Центральної Ради, Української Держави П. Скоропадського, УНР часів Директорії. З’ясовано, що слабкість адміністративних та правоохоронних органів у період Тимчасового уряду та УНР, фактичний стан безвладдя та хаосу спонукали місцеві громади до самоорганізації та утворення військово-добровольчих формувань Вільного козацтва. Проаналізовано причини підтримки та легалізації Українською Центральною Радою створюваних із народної ініціативи товариств Вільного козацтва та їх нормативно-правове забезпечення, а саме cтатут, яким було визначено правові засади організації та діяльності добровольчих формувань козацтва в Україні. Визначено роль Вільного козацтва у стримуванні радянсько-більшовицької навали, за відсутності достатньої кількості боєздатних українізованих військових формувань. Проаналізовано організаційно-правові здобутки гетьманату П. Скоропадського в сфері правоохоронної діяльності, а саме створення Державної варти, як єдиного органу забезпечення охорони правопорядку Української Держави. З’ясовано чому гетьманський уряд вдався до практики створення у містах добровольчих народних дружин та хліборобських загонів самооборони, з якими труднощами стикнулися управлінці на місцях організовуючи це процес. Охарактеризовано причини створення та діяльності народної міліції за часів Директорії, яка мала замінити Державну варту, а також роль і значення народної самоохорони, в сфері захисту населення від злочинних посягань у досліджуваний період.

Посилання

Печерський А. Вільне козацтво – тероборона української революції. АрміяInform. URL: https://armyinform.com.ua/2022/10/18/vilne-kozacztvo-teroborona-ukrayinskoyi-revolyucziyi/

Історія правоохоронних органів України : підручник. С. В. Банах, А. В. Грубінко, В. В. Савенко, В. З. Ухач. Тернопіль. 2021. 232 с.

Григоріїв Н.Я. Українська національна вдача. Видання Української видавничої спілки в Канаді. Вінніпег. 1941. 60 с. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/13993/file.pdf

Лозовий В.С. Історична пам’ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917). Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 8. С. 271–278.

Уряди Центральної Ради – Документи: Декларація Генерального секретаріату України 29 вересня 1917 р. ULR: www.kmu.gov.ua

Бойко О.Д. Вільне козацтво: енциклопедія історії України. В. А. Смолій та ін. НАН України. Інститут історії України. Видавництво "Наукова думка". Київ. 2003. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Vilne_kozatstvo

Сокуренко В.В., Бандурка О.М., Греченко В.А. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917–2017 рр.): монографія. Золота миля. Харків. 2017. 496 с.

Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату. Проблеми державотворення України: історія і сучасність. Збірник наукових статей. Ч. 1. Харків. 1997. С. 53–60.

Зозуля Є.В. Політико-правові підходи до організації системи національних правоохоронних органів періоду визвольних змагань 1917–1921 років. Вісник Донецького національного університету. 2012. Вип. 1. С. 208–211.

Іванов С.Ю. Становлення та розвиток правоохоронних органів на території України за доби Української революції (1917–1921 рр.). Зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). Харків. 2019. С. 198–200.

Гуцалюк І.О. Охоронні підрозділи м. Луцька доби Гетьманату. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю : наук. зб. Луцьк. 2009. С. 344–347.

Михайленко П.П., Довбня В.А. Українська народна міліція доби Директорії. Міліція України. Київ. 2003. № 5. С. 26–27. ULR: https://viz-udai.ucoz.ru/index/ukrajinska_narodna_milicija_dobi_direktoriji_unr/0-21

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Гламазда, П. В. (2024). ДІЯЛЬНІСТЬ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 РР.). Історико-правовий часопис, 22(1), 14-20. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/2

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають