ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ МЕДІАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/7

Ключові слова:

медіація, спір, конфлікт, земельний спір, захист земельних прав, способи захисту прав, альтернативне вирішення спорів

Анотація

Актуальність заявленої тематики наукового дослідження зумовлюється особливостями захисту прав на землю та впровадження альтернативних способів захисту прав. Безумовно, важливого значення набуває питання захисту прав на землю під впливом сучасних державних процесів. Cтаття спрямована на визначення поняття медіації та розкриття її особливостей, переваг та недоліків як способу вирішення спорів у сфері земельних відносин. Метою статті є обґрунтування ефективності використання медіації як альтернативного способу вирішення спорів у сфері земельних відносин. Провідними методами дослідження є діалектичний та системний методи, що дозволяють розглянути правову природу медіації. Системний метод дає можливість визначити види медіації з урахуванням категорій земельних спорів. В даному науковому досліджені визначено переваги та недоліки медіації як альтернативного способу вирішення земельних спорів. Визначені етапи проведення медіації у сфері земельних відносин. Запропоновано розуміння медіації як способу вирішення земельного спору та процесу налагодження ділових відносин. Теоретична цінність даної статті полягає у дослідженні переваг використання медіації при земельних спорах. Практична цінність даного наукового дослідження полягає у виокремленні етапів проведення медіації направлених на пошук на прийняття взаємовигідного рішення сторонами конфлікту.

Посилання

Мазаракі Н. А. Медіація в Україні: теорія та практика: монографія / Н. А. Мазаракі / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 276 с.

Галупова Л. І. Альтернативні способи врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Галупова Лариса Ігорівна. Одеса, 2021. 207 с.

Що таке медіація і як вона реалізовується: роз’яснення. URL: https://sud.ua/uk/news/ukraine/257329-chto-takoe-mediatsiya-i-kak-ona-realizuetsya-razyasnenie

Бусуйок Д. В. Сучасний стан розвитку стан законодавства засад медіації земельних спорів. Часопис Київського університету права. 2020. 2. S. 337–341.

Медіація в державах Европейського союзу. URL: https://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/mediatsiya-vderzhavakh-evropeyskogo-soyuzu/

Кравчик М. Б. Світовий досвід функціонування медації. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 119–123.

Федчишин Д. В. Практика медіації за законодавством зарубіжних країн як спосіб захисту прав на землю. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018. Випуск 51. С. 172 С. 170–173.

5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння / А. Гусєв та ін.; за ред. І. Терещенко. Київ, 2019. 340 c.

Про медіацію: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, № 7, ст. 51. № 1875-IX. 16 листопада 2021 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-IX#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Валянська, Т. П. (2024). ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ МЕДІАЦІЇ. Історико-правовий часопис, 22(1), 51-57. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/7

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ