ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИН, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ»: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/11

Ключові слова:

домашнє насильство, злочин, пов’язаний з домашнім насильством, кримінальне правопорушення, кримінальний проступок, обмежувальні заходи

Анотація

У статті досліджуються підходи до тлумачення змісту та сутності поняття «злочину, пов’язаного з домашнім насильством», його співвідношення з кримінально-правовою нормою, що встановлює кримінальну відповідальність за домашнє насильство, а також особливості застосування у судовій практиці. Стверджується, що існує низка проблем у правозастосуванні, які виникли після впровадження в кримінальне законодавство України інституту домашнього насильства, однак все ще залишаються невирішеними деякі питання, які ускладнюють роботу як правоохоронних органів, так і судової гілки влади, а отже потребують законодавчого врегулювання. Підтримано позицію, що поняття «кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством» є значно ширшим, ніж зміст кримінально-правової норми, яка встановлює кримінальну відповідальність за власне «домашнє насильство». З урахуванням наукової доктрини та вже сформованої правової позиції Верховного Суду запропоновано нормативно закріпити поняття «кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством», передбачити у Кримінальному кодексі України можливості призначення обмежувальних заходів не лише за злочини, а й за кримінальні проступки, а відтак і замінити досі наявну в окремих його нормах термінологію із «злочину, пов’язаного з домашнім насильством» на «кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством». Зроблено висновок, що сформована практика Верховного Суду дає законодавцю можливість закріпити поняття «кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством» та розмежувати його з «домашнім насильством», усунути наявні проблеми правового регулювання застосування кримінально-правових норм, якими запроваджено криміналізацію домашнього насильства, а відтак і наблизити національне розуміння домашнього насильства до міжнародних стандартів, викладених у Стамбульській конвенції.

Посилання

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11.05.2011 р. Офіційний переклад. URL: https://rm.coe.int/1680462546

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон від 06.12.2017 № 2227-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text

Харитонова О. В., Тітко І. А. Злочин, пов’язаний з домашнім насильством: правові проблеми та практичні рекомендації. Liga Zakon Юрліга. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/192450_zlochin-povyazaniy-z-domashnm-nasilstvom-pravov-problemi-ta-praktichnrekomendats

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел КК України) / за ред. М.І. Хавронюка. К. : Ваіте, 2019. 288 с.

Ковалик Ю. М. Злочин, пов'язаний з домашнім насильством, як підстава призначення особі одного чи декількох обмежувальних заходів. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/09/36.pdf

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики. Форум права. 2019. № 55(2). С. 6–14.

Вознюк А. А. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 березня 2019 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 111–114.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text

Ухвала Верховного Суду від 03.10.2019 у справі № 653/666/19, провадження № 51-4906ск19. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/84746160

Ухвала Верховного Суду від 21.10.2019 року у справі № 474/442/19, провадження № 51-5124ск19. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/85075665.

Ухвала Верховного Суду від 28.11.2019 у справі № 453/225/19, провадження № 51-4000 км 19, URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/86035315

Постанова Верховного Суду від 12.02.2023 у справі № 453/225/19, провадження № 51-4000км19. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/.

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Постанова Верховного Суду від 06.03.2023 у справі № 472/302/22, провадження № 51-170км23. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109479890&red=1000033b7467d02d95e025c21f12df66cd083c&d=5.

Постанова Верховного Суду від 28.02.2023 у справі № 496/4142/14-к, провадження № 51-4103км22. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109303198&red=1000031d833a72ead3dd8a71f2f7323032716d&d=5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Шамринський, Д. О. (2024). ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИН, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ»: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ. Історико-правовий часопис, 22(1), 80-87. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/11

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К