ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/12

Ключові слова:

альтернативні джерела енергії, законодавче забезпечення, сталий розвиток, ЄС, енергетична безпека

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану законодавчого забезпечення використання альтернативних джерел eнергії в Україні. В умовах війни, розпочатої проти України російською федерацією, питання пошуку та заміщення традиційної енергії, поширення та використання альтернативних джерел є вкрай актуальними. У статті проаналізовані основні засади та тенденції реформування енергетичної сфери в Україні та встановлено такі характерні ознаки: а) реформування відбувається під значним впливом Угоди про асоціацію з ЄС; б) спостерігається відсутність чіткої системи законодавства у сфері альтернативної енергетики (більшість нормативно-правових актів у сфері альтернативної енергетики постійно змінюється та носить суто декларативний характер); в) характерний значний ступінь динамічності законодавства; г) відмічається програмний характер нормативно-правових актів, головною рисою якого є прагнення до реформування енергетичного сектору, подальшого розвитку використання альтернативних джерел енергії та адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Виявлено відсутність належного застосування та правового регулювання в законодавстві України інших, широкопоширених у світі, альтернативних джерел енергії, зокрема, аеротермальної, геотермальної, гідротермальної. Зроблено висновок, про те, що сучасних умовах законодавство у сфері альтернативної енергетики в Україні знаходиться на етапі реформування, вектор якого обирається зважаючи на важливість забезпечення сталого розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел, як ключового інструменту гарантування енергетичної незалежності держави, з урахуванням усіх викликів воєнного та післявоєнного часу.

Посилання

Андрій Конеченков. Сектор відновлюваної енергетики України до, під час та після війни URL: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chasta-pislya-viyny.

Поліщук Олег Васильович. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку. URL: http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2582

Правове забезпечення альтернативної енергетики в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. Т. Є. Харитонової, д.ю.н., проф. Х. А. Григор’євої, к.ю.н., доц. Є. О. Платонової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 364 с.

І. Григорецька. Правове регулювання відновлювальної енергетики: європейський та український підходи. Морська безпека та оборона. № 1. 2023. С. 9–15.

Платонова Є. О. Тенденції правового регулювання альтернативної енергетики України в умовах війни URL: / https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ef10110e-fefe-4651-8d96-03a891da0ea6/content

Дороніна І. І. Номативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. Вип. 1 (44). 2020. С. 31–43.

Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (втратив чинність 13.11.2021 року)

Про електроенергетику: Закону України від 16.10.1997 (втратив чинність 01.07.2019 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про альтернативні види палива: Закону України від 14 січня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text

Про альтернативні джерела енергії: Закону України від 20.02.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

Директива ЄС 2018/2001. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj

Енергетична стратегії України на період до 2030 року: Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013. № 1071-р. (втратила чинність 18.08.2017 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13#Text

Енергетична стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017. № 605 (втратила чинність 21.04.2023 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року: Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023. № 373-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-%D1%80#Text

Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: Закон України від 15 грудня 2010 року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 24. Ст. 170. 27

Альона Вишницька.Чому відновлювана енергетика – це запорука безпеки для України під час та після війни. URL: https://ua.boell.org/uk/2023/02/22/chomu-vidnovlyuvanaenerhetyka-tse-zaporuka-bezpeky-dlya-ukrayiny-pid-chas-ta-pislya

Україна та Європейський зелений курс. Річний моніторинговий звіт. 2022 рік. URL: https://dixigroup.org/analytic-cat/zvity/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Грачук, В. С. (2024). ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. Історико-правовий часопис, 22(1), 88-94. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/12

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ