КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ НА ВОЛИНІ

Автор(и)

  • Світлана Євгенівна Булавіна Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-1239-0563

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/1

Ключові слова:

політико-правовий контекст, культурно-освітні організації, Волинь.

Анотація

У політико-правовому контексті проаналізовано особливості створення та діяльності українських культурно-освітніх організацій, що діяли у міжвоєнний період ХХ ст. на Волині, охарактеризовано суспільно-політичні умови їхньої культурологічної праці, визначено коло найактивніших учасників організацій, розкрито вплив на суспільно-культурні процеси у краї. З’ясовано історико-правовий аспект формування та діяльності культурно-освітніх органі- зацій. На підставі вивчення архівних документів у статті досліджено: форми та методи діяльності культурно-освітніх товариств; національну політику польського уряду щодо Волині, зокрема в галузі освіти та культури; становлення, програмні засади та структуру культурно- освітніх організацій і товариств. Автор вважає, що упродовж міжвоєнного періоду ХХ ст. високого рівня досягла масово- просвітницька діяльність українських громадських об’єднань. За суспільною вагою і резуль- тативністю провідне роль належить «Просвіті». Встановлено, що саме завдяки цій органі- зації уже до середини 1920-х рр. було сформовано систему культурно-освітніх заходів, які сприяли громадянському, національно-патріотичному, естетичному вихованню українського населення Волині. Окреслено хронологічні рамки дослідження – 1921–1939 рр., міжвоєнний період, коли Західна Україна входила до складу Польської держави, і коли тут, з одного боку, започатко- вувалася політика національної дискримінації українців і їх ополчення, а з іншого – посилювався український національно-визвольний рух, зростала роль культурно-освітніх організацій і товариств у збереженні та розвитку національної самосвідомості та культури волинян у політико-правовому контексті.

Посилання

Булавіна С. Культурно-освітні організації Волині: організаційно-правові засади і напрями діяльності (1921–1939) : монографія. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015.

Бухало Г. «Просвіта» сіяла світло (Сторінки історії Рівненської «Просвіти» 1917–1920, 1942–1944 рр.). Рівне, 1994. С. 15.

Власовський І. Луцька «Просвіта» (10 років просвітянської праці 1918–1928 рр.). Львів, 1928. С. 10.

Виздрик С. З історії українського шкільництва Галичини у міжвоєнний період. URL: http://ena.lp.edu.ua.

Гатальська Н. Клуб «Рідна Хата» у Володимирі-Волинському. Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь : Матеріали IX наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20–23 січня 1998 р. Луцьк, 1998. С. 34.

ДАВО, ф.54, оп.1, спр.122.

ДАВО, ф.1, оп.2, спр.3785.

ДАВО, ф.54, оп.1, спр.122.

ДАВО, ф.30, оп.18, спр.1274.

ДАВО, ф.46, оп.1, спр.1978.

Dziennik Ustaw RP. Warszawa. 1924. № 29.

Ковба Ж. «Просвіта» – світло, знання, добро і воля українського народу. Дрогобич : Відродження, 1993. 98 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Булавіна, С. Є. (2021). КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ НА ВОЛИНІ. Історико-правовий часопис, 16(1), 6-13. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/1

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА