ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/4

Ключові слова:

transnational crime, international cooperation, prevention, fight against crime.

Анотація

Стаття присвячена особливостям дослідження проблематики питань міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Доведено, що ця проблематика протягом багатьох років залишається достатньо популярною серед науковців, однак характеризується окресленням ключових складових частин транснаціональної злочинності. У статті охарактеризовано основні ознаки транснаціональної злочинності. Визна- чено, що міжнародне співробітництво у кримінальних справах є одним із найважливіших передумов для організації протидії та запобігання транснаціональній злочинності. Доведено, що активізація міжнародних зв’язків між країнами світу, міграційних і глобалізаційних процесів сприяли подальшій трансформації, еволюції організованої злочинності та поширенню її діяльності за межі України. Транснаціональна злочинність представлена у світі чітко структурованими й організованими кримінальними синдикатами, які одержані надприбутки спрямовують на розвиток інших ще більш небезпечних видів діяльності. У статті акцентовано увагу на дослідженнях транснаціональної злочинності. Зазначено, що ступінь розробки питань міжнародного співробітництва у боротьбі із транснаціональною злочинністю все ще залишається недостатньо вивченим. Охарактеризовано різні форми міжнародного співробітництва: видачу злочинців, взаємну правову допомогу, перенесення кримінального судочинства в іншу країну, переведення засуджених, співробітництво з метою здійснення конфіскації, взаємодію між правоохоронними органами, включаючи обмін інформацією та співробітництво у проведенні розслідувань, спільне проведення розслідувань, співробітництво у використанні спеціальних слідчих методів.

Посилання

Legan I.M., Bondarenko K.S. Features of the free legal aid system in Ukraine and the European Union countries. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 3 (69). С. 148–151.

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Паніотов Є.К. Транснаціональна злочинність: криміналістичний аналіз : монографія / за ред. П.Д. Біленчука. Київ : КИЙ, 2011. 52 с.

Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: кримінологічна характерис- тика та шляхи запобігання : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2010. 474 с.

Губанов А.В. Основы организации и функционирования полиции зарубежных государств и использование их опыта для совершенствования деятельности органов внутренних дел России : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.02. Москва, 1997. 45 с.

Жаровська Г.П. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 49–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2018_1_6.

Жбанков В.А., Табаков А.В. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние и основные тренды. Москва : РИО Российской таможенной академии, 2017. 180 с.

Леляк О.О. Етнічні злочинні угрупування в Україні: проблема протидії. URL: file:///C:/Users/USER/Downloads/boz_2011_24_24.pdf

Лизогуб Б.В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Національний університет внутрішніх справ. Xарків, 2004. 259 с.

Нигматуллин Р.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера в XX – начале XXI столетия: историко-правовой аспект : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2007. 47 с.

Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.12. Москва, 2018. 45 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Леган, І. М. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. Історико-правовий часопис, 16(1), 29-34. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/4

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА