НЕПОВНОЛІТНІ ЗАСУДЖЕНІ ЯК ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА УМОВ ІЗОЛЯЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/12

Ключові слова:

соціально-виховна робота, неповнолітній засуджений, виправлення, ресоціалізація, позбавлення волі.

Анотація

Ознакою морального неблагополуччя нашого суспільства є вагомий ріст злочинності неповнолітніх. Така злочинність як соціальне явище погіршує суспільні відносини та становить загрозу для майбутнього України. Діяльність щодо запобігання злочинності повинна мати системний характер, а продуктивна дія має здійснюватися на елементи, що утворюють злочинність як таку, та безпосередньо на злочинців. Невисокий рівень організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими не дає можливості для ефективного індивідуального коректування поведінки, для виправлення та ресоціалізації засуджених і призводить до рецидиву. Попри значний прогрес у сфері застосування до неповнолітніх правопорушників виправних засобів впливу, що не пов’язані із позбавленням волі, значним заходом боротьби зі злочинністю неповнолітніх є притягнення останніх до кримінальної відповідальності з подальшим застосуванням кримінального покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Негативні тенденції до зростання кількості правопорушень серед неповнолітніх, високі показники рецидивної злочинності, велика матеріальна затратність системи виховних колоній вказують на необхідність наукових досліджень, результати яких помагатимуть подальшому реформуванню пробаційної діяльності щодо неповнолітніх. У статті розглянута особа неповнолітнього засудженого як об’єкт соціально-виховної роботи за умов ізоляції. До структури соціально-педагогічного портрету неповнолітнього засудженого віднесено: соціально-демографічну характеристику (вік, стать, національність, освітній рівень, стан сімейного виховання та сферу життєдіяльності до засудження); кримінально-правову характеристику (види скоєних злочинів і терміни покарання, наявність попередніх судимостей неповнолітніх і їхній кримінальний статус у пенітенціарному середовищі); психолого-педагогічну характеристику (вікові загальні та специфічні особливості засуджених, особливості особистості засуджених унаслідок негативного впливу психофізіологічних, педагогічних і соціальних чинників).

Посилання

Абросімова Ю.А. Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіональному рівні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 20 с.

Бугера О.І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 20 с.

Волянюк О.Д. Основна кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми. Держава та регіони. 2012. № 1.

Горенко С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ, 2004. 214 с.

Замула С.Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах : навчально-методичний посібник. Біла Церква : ДПтСУ. 2011. 240 с.

Зверева І.Д. Соціальна, педагогічна та психокорекцій на робота з неповнолітніми, засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі : методичний посібник. Київ : Науковий світ. 2006. 277 с.

Коваль В.В. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05. Київ, 2010. 194 с.

Корецький С.М. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2003. 189 с.

Луняк М.О. Кримінологічна характеристика психології злочинця та профілактика насильницьких злочинів : навчальний посібник. Ніжин : Вид-во НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. 91 с.

Лютий В.П. Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуван- ням : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ, 2010. 296 с.

Неживець О.М. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі : монографія. 2009. 222 с.

Северин О.О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового харак- теру, не пов’язаних з позбавленням волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя. 2009. 20 с.

Скіць А.В. Соціально-демографічна характеристика неповнолітніх засуджених та її значення при плануванні та проведенні соціально-виховної роботи в умовах вихов- ної колонії. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2010. № 2 (3). С. 240–245.

Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / ред. В.М. Синьов. Київ : Вид-во ДЦССМ. 2003. 222 с.

Яровий А.О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-тру- дових колоній : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Xарків, 2002. 210 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Гусак, А. П. (2021). НЕПОВНОЛІТНІ ЗАСУДЖЕНІ ЯК ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА УМОВ ІЗОЛЯЦІЇ. Історико-правовий часопис, 16(1), 88-93. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ