ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ПОВОДЖЕННЯ З ОСОБАМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/9

Ключові слова:

затримання, місця тимчасового тримання, права людини, гарантії, принципи, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті з’ясовано вплив окремих принципів поводження з особами, які перебувають у місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби України, на дотримання їхніх прав посадовими особами прикордонного відомства. Проведено аналіз міжнародного законодавства, що врегульовує права осіб, які перебувають у місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби України, та з’ясовано, що його можна поділити на те, що закріплює основні обов’язкові міжнародні норми, та те, що містить основні принципи та правила. Констатується, що Україна ратифікувала більшість міжнародних документів із прав людини, значна частина з яких містять заборони на катування й інші нелюдські види поводження під час застосування затримання та тримання, більшість із закріплених у міжнародних документах принципів відображено у відомчій нормативно-правовій базі, що стосується питань тримання осіб в Державній прикордонній службі України. Серед принципів, на яких ґрунтується функціонування місць тимчасового тримання Державної прикордонної служби України, особливе місце належить принципам: гуманного поводження і поваги до людської гідності, суворого дотримання законності, роз’яснення прав затриманій особі та порядку їх реалізації, надання допомоги фахівця у сфері права, належного процесуального оформлення відповідних процедур, надання перекладача, повідомлення рідних, інші закріплені стандарти поводження із затриманими особами. Наголошено, що запровадження відповідних принципів у практику діяльності Державної прикордонної служби України свідчить про правильність обраного напряму реформування заходів процесуального примусу, що застосовуються цим елементом механізму держави, за якого на перше місце поставлено інтереси людини, які є пріоритетом в оперативно-службовій діяльності прикордонного відомства загалом, кожного військовослужбовця та працівника підрозділів тримання. Вказано, що система професійної підготовки та підвищення їхніх знань і навичок у сфері міжнародних і європейських стандартів прав людини потребує подальшого вдосконалення.

Посилання

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2020 р. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/%D0%A0ezyltati_%D0%9E%D0%A1%D0%94.pdf (дата звернення: 04.12.2021).

Назаров В.В. Проблемні питання застосування затримання у кримінальному провадженні. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Серія «Економіка, право, політологія, туризм» : збірник наукових статей. 2010. Вип. 2. С. 67–70.

Стандарти Комітету запобігання катуванням. «Основні» розділи із загальних доповідей Комітету. Страсбург, 2015. 128 с.

Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув’язненню в будь-якій формі : резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1988 р. № 43/173. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_206 (дата звернення: 10.12.2021).

Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Рішення у справі «Єлоєв проти України» (заява № 17283/02) від 06.11.2008 р. Офіційний вісник України. 2009. № 37. Ст. 1274.

Рішення у справі «Микола Кучеренко проти України» (заява № 16447/04) від 19.05.2009 р. Офіційний вісник України. 2010. № 16. Ст. 769.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 14.12.2021).

Конвенція про захист прав і основних свобод людини, прийнята 04.11.1950 р. і ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 12.12.2021).

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 р. № 3460–VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1363. Офіційний вісник України. 2012. № 101. Ст. 3719.

Інструкція з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18.09.2013 р. № 898. Офіційний вісник України. 2013. № 82. Ст. 3056.

Інструкція про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 р. № 352. Офіційний вісник України. 2015. № 39. Ст. 1172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Король, М. О. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ПОВОДЖЕННЯ З ОСОБАМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Історико-правовий часопис, 17(2), 65-72. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/9

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО