ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ “COMMUNITY POLICING” В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/13

Ключові слова:

поліція, громада, безпека, взаємодія поліції та громади, сервісна служба, community policing

Анотація

У статті досліджено як концепція “community policing” реалізується в Україні, а саме в контексті забезпечення ефективної взаємодії поліції та громади заради побудови та підтримання безпечного середовища. Проаналізовані сучасні бачення цієї концепції вітчизняних та європейських науковців. Зроблено висновок, що, незважаючи на різноманіть їхніх поглядів, майже кожен автор під “community policing” розуміє взаємодію поліції (основна мета якої – служіння суспільству) та громади (яка поважає поліцію та добровільно співпрацює) заради єдиної мети – проведення ефективної профілактичної діяльності, тобто запобігання правопорушенням, порушенням громадського порядку та спокою. На основі досвіду відділення зв’язків із громадськістю Департаменту патрульної поліції виокремлені наявні дієві механізмі, серед яких особливе місце належить реалізованим за останні 4 роки масштабним проєктам. А саме: «Шкільний офіцер поліції» та «Сусідська варта» реалізовані безпосередньо відділом зв’язків із громадськістю. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» запроваджений Національною поліцією України, проєкт “DrugHunters” реалізований Департаментом патрульної поліції в листопаді 2021 року. Підсумовано, що нині правоохоронні органи країни перебувають у так званому «перехідному становищі», бо держава вже відмовилася від розуміння функції поліції як суто карального органу. Однак ще не вибудували цей орган у новому форматі, основа якої – робота відповідно до концепції “community policing”. Та наголошено на тому, що сьогодні єдиний можливий шлях розвитку поліції – це створення сервісної служби, щоденна робота якої основується на концепції “community policing”. Однак доки чинне законодавство не буде доповнено суворою нормою щодо відповідальності особи за образу поліцейського, який виконує свої функціональні обов’язки, побудувати справді сервісну службу буде майже неможливо.

Посилання

Взаємодія поліції та громади. Досвід відділення зв’язків із громадськістю Департаменту патрульної поліції : збірка матеріалів / заг. ред. К. Каймашнікова, К. Капітанська. Канадсько-український проєкт розвитку поліції, 2020. 96 с.

Шайхет С.О., Карпенко Ю.В. Концепція “community policing” як інструмент ефективної взаємодії національної поліції, місцевих органів влади та громад: український та зарубіжний досвід упровадження. Вісник Національної академії державного управління. Серія «Державне управління». № 4. С. 78–85.

Nagle M. Sir Robert Peel’s nine principles of policing. URL: https://www.nytimes.com/2014/04/16/nyregion/sir-robertpeels-nine-principles-of-policing.html

Проневич О.С. Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні. Форум права. 2011. № 4. С. 600–606.

Біла-Тюріна Ю.З. Використання сучасних світових тенденцій у процесі становлення Національної поліції як органу надання послуг. Право та державне управління. 2016. № 4(25). С. 60–65.

Кодекс поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку : резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р. № 34/169.

Голуб М.В. Community Policing: сутність та складові елементи. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/pib/2012_1/PB-1/PB-1_15.pdf

Ніколенко Д.О., Григоренко І.А. Принцип “community policing” як інтегральна складова роботи правоохоронних органів щодо профілактики девіантної поведінки неповнолітніх з особливими потребами. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 270–279.

Friedmann R.R. Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects. St Martin’s Press, 1992. P. 4.

Trojanowicz R. Community Policing: How to get it started. OH : Anderson, 1994. P. 6.

Community policing: взаємодія поліції та громади. Міжнародний фонд Відродження та центр інформації про права людини. URL: https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/23_file.pdf

Бандурка О.М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : підручник. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. 352 с.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580. Відомості Верховної Ради України. 2015. № № 40–41. Ст. 379.

Шкільний офіцер поліції. Вікіпедія : вільна енциклопедія. 2020. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкільний_офіцер_поліції–

Нацполіція розвиватиме проєкт «Поліцейський офіцер громади», – Ігор Клименко. Урядовий портал. 2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/nacpoliciya-rozvivatime-proektpolicejskij-oficer-gromadi-igor-klimenko

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Цуркаленко, Д. П. (2022). ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ “COMMUNITY POLICING” В УКРАЇНІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 93-99. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/13

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО