ПРОФЕСІЙНЕ САМОВРЯДУВАННЯ МЕДІАТОРІВ: МІЖ СОЦІАЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ ТА ЮРИДИЧНОЮ МОЖЛИВІСТЮ ІСНУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/17

Ключові слова:

медіатор, медіація, Національний реєстр медіаторів, професійне самоврядування медіаторів

Анотація

Питання функціонування та професіоналізації професії медіатора натепер є однією з найважливіших правових та соціальних проблем. Однією із правових проблем є створення Національного реєстру медіаторів. Нині триває робота над проєктом Мін’юсту «Сприяння альтернативним методам вирішення спорів шляхом підвищення компетенції медіаторів, створення Національного реєстру медіаторів (КРМ) та інформаційної діяльності». У Польщі національний реєстр медіаторів має бути створений не пізніше середини 2023 року. Але що цікаво, у публічному просторі не обговорюється можливість створення професійного самоврядування медіаторів. Таке самоврядування могло б мати форму, наприклад, юридичного самоврядування (юрисконсульти, адвокати). З іншого боку, професійне самоврядування медіаторів було б незалежним від політичної влади, оскільки відповідно до статті 17 Конституції Республіки Польща, було б створено статутом, представляло б осіб, які займаються професією посередника як професією суспільної довіри, і, головне, саме самоврядування, а не міністр, здійснювало б нагляд, належне виконання професії в межах суспільних інтересів та для їх захисту. Варто констатувати, що саме професійне самоврядування може мати 1) правову, 2) економічну, 3) організаційну позицію, що дозволяє обстоювати основи професії медіатора та гарантувати право на медіацію. Законодавче регулювання професії медіатора – національний реєстр медіаторів, тобто уніфікація правил кваліфікації та професійної компетенції медіаторів, може підвищити довіру до медіаційної інституції як до одного з найважливіших методів альтернативного вирішення спорів. Турбота про самоврядування була б пов’язана із професіоналізмом професії медіатора і поширювалася б на дисциплінарну відповідальність медіатора перед компетентним органом самоврядування (дисциплінарним судом) за його неетичні дії.

Посилання

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U z 1997 r. № 78, poz. 483 z późn. zm.

Przylepa-Lewak A. Profesjonalizacja zawodu mediatora. Studia Prawnicze i Administracyjne. 2017. 21 (3). S. 59.

Nordhelle G. Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Gdańsk, 2010. S. 27.

Kodeks Postępowania Cywilnego, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.

Про медіацію : Закон України від 16 листопада 2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 20.11.2021).

Верховна Рада прийняла Закон «Про медіацію». URL: https://uba.ua/ukr/news/8772/

Projekt pn. “Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. URL: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2

Czyżowska D. Konflikt, [w:] Słownik psychologii / pod red. J. Siuta. Kraków, 2006. S. 126–127.

Hamer H. Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa, 2005. S. 277.

Сергєєва С., Романадзе Л. Закон змінить вектор розвитку медіації в Україні. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/zakon-zminit-vektor-rozvitku-mediaciyi-v-ukrayini.html

Myślińska M. Mediator w polskim porządku prawnym. Warszawa, 2018. S. 71 i n.

Dane statystyczne dotyczące mediacji. Ministerstwo Sprawiedliwości. URL: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-statystyczne-dotyczace-mediacji

Sędziowie pokoju. Prezydent podpisał projekt. URL: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8285166,sedziowie-pokoju-kim-sa-czym-sie-zajmuja-jakie-wymogi.html

Kępa M., Pilipiec S. Perspektywy zawodowe studentów prawa, Lublin 2021, s. 72–73, 84 % badanych studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS za najbardziej prestiżowy uważa zawód sędziego.

Chojnacki S. URL: https://www.facebook.com/groups/mediacjadlawszystkich/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Піліпєц, С. (2022). ПРОФЕСІЙНЕ САМОВРЯДУВАННЯ МЕДІАТОРІВ: МІЖ СОЦІАЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ ТА ЮРИДИЧНОЮ МОЖЛИВІСТЮ ІСНУВАННЯ. Історико-правовий часопис, 17(2), 120-126. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/17

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ