ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДІАТОРА В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЇ МЕДІАТОРА В ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/18

Ключові слова:

медіатор, медіація, правовий статус, Національний реєстр медіаторів

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб вказати на внутрішню диференціацію правового статусу ролі медіатора в польській правовій системі в контексті її неоднорідності та загального характеру, а також привернути увагу до діяльності, яка здійснюється у сфері професіоналізації медіатора з перспективою на майбутнє. Зазначимо, що останніми роками в Польщі зріс інтерес до професії медіатора. Цій тенденції сприяє досить ліберальне визначення законодавцем вимог до виконання цієї професійної функції. Автори статті аналізують чинне правове регулювання щодо вимог до кандидатів у медіатори в Польщі (зокрема, щодо так званих постійних медіаторів, за допомогою так званого догматико-правового методу),о бґрунтовують свою позицію шляхом аналізу судових рішень (вказують на їх неоднорідність)т а реалізовуваних дій законодавця в цій сфері. Особлива проблема полягає в досить ліберальному визначенні польським законодавцем вимог до виконання цієї професійної ролі. У поєднанні з відсутністю рішень щодо інших елементів правового статусу цієї професії (зокрема, юридичної відповідальності)ц е призводить до відсутності довіри до інституту медіації. Щоб цього не сталося, законодавець уживає заходів, спрямованих на розширення сфери використання медіації в судових спорах, одним із яких є дії щодо подальшої професіоналізації професії медіатора (зокрема, описані роботи щодо створення Національного реєстру медіаторів) .Ця діяльність зміцнить позиції медіатора як учасника системи правосуддя, а його професіоналізм сприятиме багатоплановому завершенню спорів у медіації, а отже, допоможе судовій системі розглянути величезну кількість справ, переданих до суду, адже значна частина спорів (за їхнім предметом)н е потребує тривалого та формалізованого судового розгляду (наприклад, у зв’язку з отриманням доказів).

Посилання

Bobrowicz M. Rozwój mediacji w Polsce. URL: https://www.arch.ms.gov.pl.

Myślińska M. Mediator w polskim porządku prawnym. Warszawa, 2018.

Arkuszewska A.M., Plis J. Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych. Warszawa, 2014.

Myślińska M. Mediation Functions Performed by Mediator during Mediation. Selected Problems. Studia Iuridica Liblinesia. 2018. Vol. 27 (3). URL: https://journals.umcs.pl/sil/article/view/7001/pdf

Bieliński A. Mediator w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia regulacji obcych i polskich. URL: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/35/Mediator_w_sprawach_cywilnych__-_wybrane_zagadnienia_regulacji_obcych_i_polskich.pdf

Korybski A. Profesjonalizacja czynności mediacyjnych. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin, Polonia. VOL. LXVI, 1, SECTIO G, 2019.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. t.j. z 2020, poz. 1575.

Kalisz A., Zienkiewicz A. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa, 2014.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 123.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu postępowania karnego. Dz.U. t.j. z 2021, poz. 534.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Dz.U. z 2015, poz. 716.

Ustawa z dnia 23 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach z udziałem nieletnich. Dz.U. 2018, poz. 969.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Dz.U. 2001 nr 56 poz. 591.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. D.U. t.j. 2021, poz. 735.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów. Dz.U. 2016, poz. 122.

Uzasadnienie wyroku z dnia 25 stycznia 2018 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sygn. akt III SA/Po 634/17; LEX № 2490704.

Uzasadnienie wyroku z dnia 1 marca 2017 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn akt III SA/Gl 1487/16; LEX № 2268809.

Krajowy Rejestr Mediatorów. URL: https://www.lublin.so.gov.pl/krajowy-rejestr-mediatorow, new,mg,302.html,587.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Пшилепа-Левак, А., & Мислінська, М. (2022). ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДІАТОРА В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЇ МЕДІАТОРА В ПОЛЬЩІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 127-134. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/18

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ