ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/20

Ключові слова:

інститут приватного виконання, приватний виконавець, права й обов’язки виконавця, примусове виконання судових рішень, державні виконавці, зарубіжний досвід

Анотація

Стаття присвячена висвітленню досить нового інституту приватного виконання судових рішень в Україні, наведений перелік аналогічних органів у таких країнах, як: Франція, Нідерланди, Болгарія, Грузія, Канада та Казахстан. Щодо України, то у статті наведений перелік вимог, що висуваються до осіб, які мають намір стати приватними виконавцями, окреслено порядок проходження навчання та складання кваліфікаційного іспиту, визначено права й обов’язки приватного виконавця, функціонування органів самоврядування приватних виконавців, питання виплати винагороди приватним виконавцям, здійснення контролю за діяльністю та притягнення до відповідальності тощо. Також зазначаються статистичні дані щодо роботи приватних виконавців у порівнянні з роботою державних виконавців України. Щодо інших зазначених зарубіжних країн, то в кожній країні висуваються свої вимоги, які, хоча і схожі загалом, відрізняються за своїм значенням. Так, наприклад, у Грузії інститут приватного виконання, у порівнянні з Україною, також було введено на допомогу державній виконавчій службі, яка була перезавантажена справами. Проте приватні виконавці працюють у комфортніших умовах, ніж державні, оскільки в них є право вибирати справи, з якими вони працюватимуть, а в державного виконавця такої можливості немає. Але в нашій країні такого права немає, усі справи, які підзвітні державним і приватним виконавцям, прямо передбачені законом. Тобто ні державний, ні приватний виконавець не може відмовитися від ведення справи в разі надходження відповідної заяви. Така змішана система примусового виконання у Грузії і в Україні залишається під контролем держави, адже саме вона регулює допуск до професії та контроль за приватними виконавцями.

Посилання

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1403–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Про виконавче ровадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Селезнев В. Исполнительное производство в зарубежных странах: организационно-правовой аспект. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. № 4(23). 220 с.

Мальцева Є. Порівняльний аналіз систем виконавчого провадження в Україні та зарубіжних державах. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. Т. 26(65). № 1. С. 44–48.

Пашковська Т. Інститут приватного виконання рішень: а як у них? Юридична газета. 2017. № № 33–34 (583–584). URL: https://radako.com.ua/news/institut-privatnogovikonannya-rishen-yak-u-nih (дата звернення: 27.11.2021).

Статистика успішності виконання судових рішень за 2018–2020 роки. URL: https://justlictors.com.ua/statystyka-uspishnosti-vykonannya-sudovykh-rishen/ (дата звернення: 27.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Іванцова, А. В. (2022). ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Історико-правовий часопис, 17(2), 143-149. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/20

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К