СТРУКТУРА ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/2

Ключові слова:

менталітет, правовий менталітет, дух народу, національна свідомість, національний правовий характер, генетичний код, структура феномену, теорії вчених, рівні менталітету

Анотація

Статтю присвячено дослідженню структури правового менталітету. Дана тема актуальна, оскільки на теренах вітчизняної науки не досить розроблено питання структури правового менталітету. Налічуються лиш поодинокі праці, у яких досліджується саме менталітет, дуже мало уваги приділяється вивченню правового менталітету. Розроблення даної теми надасть змогу глибше вивчити феномен правового менталітету та збагатить юридичну науку новими ідеями і теоріями. Встановлено, що правовий менталітет – це своєрідний «генетичний код» національно-культурної спільноти, який формується під впливом культурно-історичних, природно-кліматичних, соціальних, релігійних чинників, що являє собою сукупність правових архетипів, уявлень, стереотипів, які склалися на рівні колективної свідомості та визначають специфіку правової поведінки. Запропоновано вважати, що структура правового менталітету значною мірою залежить від того, якою вона та її елементи бачаться тим або іншим дослідникам. Тобто важливим чинником виступає особистий науковий досвід автора. Проаналізовано думки різних учених щодо структури як менталітету, так і правового менталітету. Оскільки дані поняття є цілим та частиною. Тобто саме менталітет є базовим поняттям, яке включає в себе такі підвиди, як: правовий менталітет, політичний, економічний, менталітет різних субкультур тощо. Таке розмежування є умовним, що дозволяє більш конкретно та повно дослідити суть даного явища. Наведено декілька підходів до розуміння структури правового менталітету. Так, більшість авторів сходяться на тому, що у структурі правового менталітету можна виділити декілька рівнів. В основному це два або три рівні. І в кожному з рівнів налічується певний набір структурних компонентів. Це можуть бути як настанови, так і звички, архетипи тощо. На основі отриманих даних автором було встановлено, що у структурі правового менталітету є два рівні – зовнішній та внутрішній. Вони перебувають у постійному зв’язку та взаємодоповнюють один одного. Та кожен із зазначених рівнів має свій особливий набір структурних елементів. Дійшли висновку, що більшість дослідників сходяться на тій думці, що правовий менталітет має дворівневу структуру. Думки вчених різняться тільки в тому, що саме входить до вказаних рівнів. Це стосується не тільки менталітету, а й усіх його підвидів.

Посилання

Меняйло Д.В. Правовой менталитет : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2003. С. 175.

Усенко О.Г. К определению понятия «менталитет». Русская история: проблемы менталитета. Москва, 1994. С. 152.

Редель А.И. Российский менталитет: к социологическому дискурсу. Социс. 2000. № 12. С. 117.

Хофстед Г. Различия и опасность: особенности национальных культур и ограничение толерантности. Высшее образование в Европе. 1997. № 2. С. 83.

Дюби Ж. История ментальностей. Историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. 1996. С. 18–21.

Шестопал Е.Б. Политическая психология : хрестоматия. Москва, 2011. 432 с.

Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2006. 349 с.

Овчиев Р.М. Правовая культура и правовой менталитет : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2006. 176 с.

Баранов Р.Р. Правовая сфера духовного мира человека. Северо-Кавказский юридический вестник. 1998. № 1. С. 53–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Кобко-Одарій, В. С. (2022). СТРУКТУРА ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ. Історико-правовий часопис, 17(2), 13-19. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/2

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА