ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОБРОЧЕСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/14

Ключові слова:

доброчесність, державний службовець, етика, державна служба, корупція

Анотація

У статті доведено, що доброчесність повинна стати базовим і основоположним принципом діяльності кожного українського чиновника. Метою статті є системний аналіз нормативно-правових засад формування доброчесності державного службовця з погляду співвідношення моралі та права. У результаті виявлено, що питання етичного та правового вимірів доброчесності державного службовця тісно пов’язане із взаємозв’язком та взаємодією моралі та права в системі соціально-нормативного регулювання. У дослідженні наведено історію впровадження терміна «доброчесність» у законодавстві України: від наказу про затвердження загальних правил поведінки державного службовця від 23 жовтня 2000 року до впровадження змін до Конституції України, де доброчесність стала обов’язковою умовою для роботи працівників державної служби. Авторами проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття «доброчесність» таких науковців, як С. Гула, Г. Ґравер, Г. Сухоцька, а також запропоновано власне визначення поняття. Встановлено, що створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів є одним з основних напрямів реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки. Уважаємо, що питання доброчесності можна розглядати як поняття, явище чи категорію. У будь-якому разі це питання цінностей та цілей у демократичному суспільстві, якісних соціальних змін в етичному вимірі, а також розвитку знань і формування вмінь. Також нами було проаналізовано підсумки конференції між представниками Верховного Суду, Ради Європи, Венеціанської комісії й інших щодо способів покращення моральних принципів діяльності державних службовців, а особливо доброчесності. У результаті дослідження зроблено висновки щодо необхідності ухвалення закону про захист осіб, які доброчесно повідомляють про корупційні правопорушення; реформування системи оплати праці державних службовців шляхом істотного підвищення рівня посадових окладів; ухвалення закону про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність, у якому треба передбачити правила та порядок проведення таких перевірок тощо.

Посилання

Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції : навчальний посібник / за заг. ред. І.С. Руснака. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 252 с. URL: http://bitec.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/nuou_ebook-1.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 р. № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#n13 (дата звернення: 17.12.2021).

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 14.12.2021).

Гула С. Доброчесність як нова категорія антикорупційного законодавства: реальність та перспективи. URL: https://nihabarnyctvu.org.ua/publ/dobrochesnist_jak_nova_kategorija_antikorupcijnogo_zakonodavstva_realnist_ta_perspektivi/1-1-0-40 (дата звернення: 18.12.2021).

Корчак Н., Пархоменко-Куцевіл О. Доброчесність державного службовця: етичний та юридичний виміри. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Повітряне і космічне право». Київ : НАУ, 2021. Вип. 2(59). С. 78–84.

Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення: 17.12.2021).

Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі : збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду / за заг. ред. Т. Тагарєва. Женева ; Київ : Женевський центр демократичного контролю над збройними силами, 2010. 384 с.

Антикорупційна стратегія на 2020–2024 рр. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyhobgovoren-16.09.2020.pdf (дата звернення: 18.12.2021).

Що таке доброчесність і чому це важливо для державних службовців? Національне агентство України з питань державної служби : вебсайт. URL: https://nads.gov.ua/news/dobrochesnist (дата звернення: 15.12.2021).

Судді ВС обговорили стандарти щодо перевірки доброчесності держслужбовців та представників судової влади. Верховний суд : вебсайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1204202/ (дата звернення: 17.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Шапенко, Л. О., & Лавренчук, М. М. (2022). ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОБРОЧЕСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 100-105. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/14

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО