СЛУЖБОВІ ЗЛОЧИНИ В МІЛІЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1937 РОЦІ ТА ПРОТИДІЯ ЇМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/5

Ключові слова:

Україна, 1937 рік, НКВС, міліція, службові злочини

Анотація

У статті вперше в історико-правовій літературі досліджуються службові злочини, які вчинялися працівниками міліції в 1937 році, що надає цій темі особливого значення. Згідно з Положенням про робітничо-селянську міліцію (1931 рік), злочини, учинені співробітниками міліції проти встановленого порядку несення служби, визнавалися військовими злочинами і були підсудні військовим трибуналам. Більш поширено та конкретно службові правовідносини регулювалися в Дисциплінарному статуті робітничо-селянської міліції (1931 рік). У Кримінальному кодексі Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року кримінальна відповідальність за службові злочини визначалася як зловживання владою або службовим становищем. Автори статті розділили ці злочини на 3 групи: 1) зловживання владою, яке спричинило порушення громадського порядку або охоронюваних законами прав та інтересів окремих громадян; 2) зловживання службовим становищем із корисливих міркувань; 3) недбале ставлення до виконання службових обов’язків. Злочинність в міліції в 1937 році виявлялася й у зловживанні владою, що призводило до порушення громадського порядку або охоронюваних законами прав та інтересів окремих громадян, було пов’язане також зі зловживанням службовим становищем із корисливих міркувань та недбалим ставленням до виконання службових обов’язків. Були злочини, але була і певна протидія їм. За злочини міліціонерів віддавали до суду військового трибуналу, проте страждали в основному представники нижчої ланки. Прагнення партійно-державного і міліцейського начальства до демонстрації успішних звітних показників, різноманітні кампанії боротьби проти різних видів злочинів підштовхували працівників міліції на місцях до фальсифікацій, застосування фізичного насильства до громадян. Істотно впливало на ситуацію форсоване посилення в державі тоталітарного режиму.

Посилання

В Україні щороку фіксують близько 700 злочинів і правопорушень серед копів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3092952-v-ukraini-soroku-fiksuut-blizko-700-zlociniv-i-pravoporusen-sered-kopiv.html

Ярмиш О.Н., Окіпнюк В.Т. Сталінізм (кримінологічний вимір). Велика українська кримінологічна енциклопедія : у 2 т. / редкол. : В.В. Сокуренко (гол.) та ін. ; наук. ред. О.М. Литвинов. Харків : Факт, 2021. Т. 2. С. 528–531.

Мартыненко О.А., Самотиевич В.А. Преступления сотрудников органов внутренних дел Украины. Харьков, 2013. 288 с.

Лесь І.О. Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР – УРСР (1919–1991 рр.) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2016. 218 с.

Бандурка О.М., Греченко В.А. Міліція в Україні в період посилення тоталітарного режиму (1931–1941 рр.): історико-правове дослідження : монографія. Харків, 2020. 444 с.

Греченко В.А. Міліція України і репресії 1937–1938 рр. Наука і правоохорона. 2020. № 3. С. 7–19.

Бандурка О.М., Греченко В.А 1937 рік у діяльності міліції. Європейські перспективи. 2019. № 1. С. 5–11.

Положение о рабоче-крестьянской милиции : постановление СНК СССР от 25 мая 1931 г. Собрание Законодательства СССР. 1931. № 33. Ст. 247.

Дисциплинарный устав рабоче-крестьянской милиции от 31 июня 1931 г. Щит революционного порядка. 1931. № 9. С. 36.

Кримінальний кодекс УСРР, ухвалений 1 липня 1927 р. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (ЗУ УСРР). 1927. № № 26–27. Ст. 132.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 16. Спр. 209. Арк. 6–433.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 9. Спр. 3. Арк. 11–285.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 9. Спр. 5. Арк. 1–187.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 9. Спр. 4. Арк. 98, 180–180 зв.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 16. Спр. 169. Арк. 1–7, 31–33.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 531.

Арк. 82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Ярмиш, О. Н., & Греченко, В. А. (2022). СЛУЖБОВІ ЗЛОЧИНИ В МІЛІЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1937 РОЦІ ТА ПРОТИДІЯ ЇМ. Історико-правовий часопис, 17(2), 33-41. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/5

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають