ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВІВ НКВС УРСР У 1942 РОЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/1

Ключові слова:

Україна, Друга світова війна, 1942 рік, НКВС, архіви

Анотація

У середині 1941 р. мережа державних архівів Української РСР була такою: 7 центральних, 2 військово-історичних, 23 обласних та 21 філія, 746 районних і 65 міських архівів. Протягом липня – вересня 1941 р. з 37 державних архівів 19 областей було евакуйовано 6500 фондів, які налічували 1,5 млн справ, що, в цілому, складало 60 вагонів документального матеріалу. Упродовж 1942 року співробітниками архівів НКВС була виконана значна та різноманітна за напрямами робота. З окупованої німецькими військами території була евакуйована більшість самих співробітників. Штат центральних державних архівів УРСР на 1942 р. був затверджений у складі 24 працівників. З них: 7 осіб керівного складу, 11 наукових співробітників і 5 архівно-технічних. Налагоджена була також робота на нових місцях, куди вивезли архіви: знайдені приміщення, їх частково відремонтували, упорядковувалися фонди архівів. Значна частина робочого часу архівістів приділялася «оперативно-чекістській» роботі: перегляду та аналізу історичного матеріалу, починаючи з доби Української революції 1917–1921 рр. Вишукувалися усі, хто був причетний до національно-державного будівництва в цей час, зокрема, до діяльності Української Центральної Ради, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР. Також вивчалися архівні матеріали, що стосувалися 1920-х років: діяльності троцькістської та «правоухильницької» опозицій, критиків недоліків у діяльності радянської влади, особисто Сталіна чи когось із членів комуністичного керівництва СРСР та УРСР. У цій діяльності були досягнуті значні результати, – накреслений керівництвом план цих робіт, весь час перевиконувався, про що з гордістю доповідалося керівництву НКВС. Було вивчено 28 тис. одних лише газет, укладено картки на більш, ніж 80 тис. осіб, які кваліфікувалися як «контрреволюційні елементи». Таким чином, нібито рутинна та малопомітна архівна робота сприяла створенню доказової бази для масових репресій, адже мова йшла про десятки тисяч людей.

Посилання

Павлюк П. Архіви України в роки Великої Вітчизняної війни. Науково-інформаційний бюлетень АН УРСР. 1948. № 2(3). С. 11–14.

Гудзенко П. Історики-архівісти України у дні Великої Вітчизняної війни. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1958. № 2. С. 30–42.

Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні (1917–1973). К.: Наукова думка, 1975. 270 с.

Іваненко Б. Архіви України під час Другої світової війни: переміщення, втрати, повернення, відшкодування. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 6. [Б. м.] : [б.в.], 1996. С. 26–33.

Дацків І. Українські архіви під час Другої світової війни. Питання історії України. Т. 4. Чернівці, 2000. С. 435.

Нариси історії архівної справи в Україні: Посібник / За загальною редакцією І.Б. Матяш та К.І. Климової. К: Вид.Києво-Могилянської академії, 2002. 612 с.

Мищак І. Діяльність архівних установ України в роки Великої Вітчизняної війни. Історія України: маловідомі імена, події, факти. 2004. Вип. 26. С. 96–108.

Даниленко Віктор, Юсов Святослав. Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діяльність у 1941–1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР. Архіви України. 2008. № 5–6. С. 128–151.

Григорчук Н. В. Створення Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР. Архіви України. 2016. № 5–6. (304–305). С. 216–224.

Дацків Ігор, Пархоменко Владислав. Доля архівів УРСР в роки Другої світової війни. Український історичний журнал. 2019. № 5. С. 59–68.

Грімстед П.К. Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій війні: Потрійна трагедія – нищення, пограбування, пропаганда. Архіви України. 2002. № 4/6. С. 46–76.

Grimsted P.K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution. Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. Cambridge, MA, 2001 (Harvard Papers of Ukrainian Studies). 798 p.

Історія архівної справи в Україні. URL: https://cn.archives.gov.ua/expos/temat/100_archive/100_archive_history.php.

Великий терор. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ).Ф. 16. Оп. 1. Спр. 0531. Арк. 218.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2314. Арк. 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Ярмиш, О. Н., & Греченко, В. А. (2023). ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВІВ НКВС УРСР У 1942 РОЦІ. Історико-правовий часопис, 20(1), 7-15. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/1

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають