АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ АНГЛІЇ, УЕЛЬСУ ТА УКРАЇНИ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/4

Ключові слова:

пенітенціарна система Англії та Уельсу, пенітенціарна система України, ув’язнені, в’язниці

Анотація

У статті на підставі порівняльного аналізу установлено, що діяльність пенітенціарних установ Англії та Уельсу регламентується сукупністю прецедентів, норм кримінального, кримінально-процесуального і пенітенціарного права, спеціальним законом «Про тюрми» від 1952 р. та законами «Про кримінальне право» від 1967 р., «Про кримінальне право» від 1977 р., «Про поліцію і докази з кримінальних справ» від 1984 р., «Про кримінальну юстицію» від 1988 р., «Про кримінальну юстицію» від 1991 р., «Про кримінальну юстицію» 1993 р., Тюремними правилами 1999 р., Правилами функціонування установ для 16 молодих злочинців 2000 р., іншими нормативно-правовими актами. З’ясовано, що в тюрмах Англії та Уельсу найважливішим критерієм поділу (категоризації) засуджених є ступінь загрози їхньої втечі, що зумовлює відповідну класифікацію установ виконання покарань, пов’язаних із позбавленням волі. Зокрема, установи виконання покарань, пов’язаних із позбавленням волі, в Англії та Уельсі за рівнем безпеки класифікуються таким чином: тюрми категорії «А» (максимальний рівень безпеки), категорії «В» (середній рівень безпеки), категорії «С» (напіввідкритого типу), категорії «D» (відкритого типу). При цьому передбачено можливість створення ізольованих відділень (секторів) вищого рівня безпеки в установах нижчого рівня. Це свідчить про поліфункціональність установ виконання покарань в Англії та Уельсі, що дає можливість реалізовувати прогресивну систему в межах однієї установи. За адміністративно-територіальним принципом передбачено поділ тюрем на центральні та місцеві. Усі місцеві тюрми є установами закритого типу. Виокремлено функції місцевих тюрем в Англії та Уельсі, зокрема: 1) виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою; 2) виконання короткострокового позбавлення волі; 3) первинна оцінка і класифікація засуджених із подальшим направленням для відбування покарання до інших установ згідно з розподілом. Зазначено, що основними напрямами реалізації принципів диференціації та індивідуалізації виконання покарань в Англії та Уельсі, є: 1) можливість відбувати покарання в регіоні зосередження соціально корисних зв’язків засудженого; 2) застосування реабілітаційних програм до диференційованих груп засуджених; 3) створення окремих установ для визначених категорій засуджених (осіб, засуджених до довічного позбавлення волі; осіб, які відбувають покарання за вчинення статевих злочинів); 4) індивідуалізований карально-виправний вплив на засудженого.

Посилання

Марчук А. І. Реформування пенітенціарної системи України з урахуванням зарубіжного досвіду. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/21453/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%90.%20%D0%86.%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%-0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Марисюк К. Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) системи. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60. С. 256–259.

Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання Загальної частини): конспект лекцій / уклад.: М. І. Панов, С. О. Харитонов, ІО. П. Дзюба та ін. 2-ге електрон, вид., переробл. та доповн. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 144 с.

Старовойтова Ю. Г. Загальна частина кримінального права Англії та США: навч. посіб. Київ: Атіка, 2012. 104 с.

Реформа пенітенціарної системи в Україні. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu/reformuvannyasistemi-probaciyi-ta-resocializaciya.

Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи : монографія. О., 2005. 252 с.

Нестор Н. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 12. С. 144–148.

Пузирьов М. С. Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження : автор. дис. … д-ра юрид. наук. Ірпінь, 2018. 42 с.

Пузирьов М.С., Сокоринський Ю.В. Теоретична модель побудови пенітенціарної безпеки в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70). Ч. 3. № 2. 2020. С. 52–57.

Царюк С.В., Боднар І. В. Окремі питання призначення кримінальних покарань, пов’язаних із позбавленням волі за законодавством Англії. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/16312/1/Konferenciya_04.11.pdf#page=341

Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз пенітенціарної правотворчості Англії та Уельсу й України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016 № 23. С. 165–168.

Литвак О.М. Моніторинг діяльності органів кримінальної юстиції та необхідність їх реформування. Проблеми пенітенціарної теорії та практики. 2015. С. 207.

Приватні тюрми: досвід інших країн. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/159604-privatni-tyurmi-dosvid-inshikh-krayin

Приватні в'язниці: як вони працюють за кордоном. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/12/10/infografika/suspilstvo/pryvatni-vyaznyczi-yak-vony-pracyuyut-kordonom

Муравйов К. Досвід США та Великобританії щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 193–197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Яцишин, М. М. (2023). АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ АНГЛІЇ, УЕЛЬСУ ТА УКРАЇНИ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ. Історико-правовий часопис, 20(1), 31-39. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/4

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають