ГРИГОРІЙ КАЛІСТРАТОВИЧ СТЕПУРА – АДВОКАТ, ЮРИСТ, ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/5

Ключові слова:

Григорій Степура, адвокат, міжвоєнний період, Волинь, Волинське воєводство

Анотація

У статті відзначається, що професійне становлення та організація діяльності адвокатського корпусу на Волині міжвоєнного періоду значною мірою були зумовлені попереднім періодом формування корпусу адвокатів, традиціями, що панували в середовищі адвокатів, а особливо обставинами державно-правового розвитку та новими історичними та правовими реаліями. Проаналізовано правові підстави діяльності адвокатів міжвоєнного періоду. Зазначається, що процесуальне становище адвоката у кримінальному процесі у міжвоєнний період регулювалося у різних регіонах різними законодавчими актами. Охарактеризовано чинне законодавство окресленого періоду, яке суттєво вплинуло на роботу українських адвокатів, їхні завдання у зв’язку з політичною обстановкою. Відмічено, що діяльність інституту адвокатури було врегульовано різними правовими актами. Серед українських державних, громадських, політичних та культурно-освітніх діячів кінця XIX – першої половини XX ст. провідне місце займають українські правники. Резюмовано, що значна клькість архівних матеріалів, що дійшли до наших днів, стосуються діяльності адвоката, члена Української Центральної Ради Григорія Степури, який в міжвоєнний період жив у державі Польща на території Волині. За часів УЦР він був губернським комісаром Харківщини в квітні-травні 1918 р., за Директорії УНР – подільським губернським комісаром Поділля у період з 3 листопада 1917 року до квітня 1918 року; а також з 27 листопада 1918 року до квітня 1919 року. При Кременецькому Союзі кооперативів Г. Степура відкрив правниче Бюро для селян. У 1912 року заснував приватну адвокатську контору в Кам'янці-Подільському. У 1917 р. обіймав посаду начальника міліції Кам'янецького повіту Волинської губернії, а від 1923 р. Григорій Степура мешкав із сім’єю в Луцьку.

Посилання

Яцишин М. М., P. Lis Markiewicz. Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921–1939 рр.) Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. № 1(7). C. 193–199.

Гловацький I. Ю. Украïнські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.) : моногр. / I. Ю. Гловацький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Каф. історії та теорії держави і права. Л. : Тріада Плюс, 2003. 346 с.

Яцишин М. М. Українська адвокатура міжвоєнного періоду на Волині (1918–1939 рр.). Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.) / уклад. Л.М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 82–84.

Лозовий В. С. Григорій Степура – політичний та громадський діяч Поділля в добу революції. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки.

Т. 6(8). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. С. 552–558.

Скакальська І. Громадська та професійна діяльність адвоката Григорія Степури. Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу : Адвокатура України: історія та сучасність (на пошану адвоката, президента Української Народної Республівки в екзилі Степана Порфировича Витвицького), 24 листопада 2015 р., м. Львів / Уклад. І.Б. Василик , І.С. Яковець. К. : Атіка, 2011. 944 с.

Скакальська І. Б. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. 2022. 128 c.

Держархів Волинської області. Ф. 522, оп. 1, спр. 2, арк. 47.

Йолтуховський Р. Губернський комісар зі Жванця. URL: https://podolyanin.com.ua/history/7891/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Яцишин, М. М. (2024). ГРИГОРІЙ КАЛІСТРАТОВИЧ СТЕПУРА – АДВОКАТ, ЮРИСТ, ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Історико-правовий часопис, 22(1), 36-42. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/5

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають