ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО У РАЗІ ЙОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/9

Ключові слова:

нерухомість, права на нерухомість, захист прав на нерухомість, відшкодування, збройний конфлікт, знищення, пошкодження

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей застосування відшкодування шкоди як способу захисту суб'єктивних цивільних прав на нерухоме майно у зв'язку з його знищенням або пошкодженням у контексті відновлювальної спрямованості зазначеного захисного інструмента. Автором визначену мету і форми відшкодування шкоди як способу захисту суб'єктивних цивільних прав. Встановлено, що такий спосіб захисту наділений безальтернативно високим рівнем відновлювальної універсальності. Ця характеристика полягає у тому, що з одного боку відшкодування шкоди може бути застосоване для захисту практично будь-яких суб'єктивних цивільних прав. Водночас з іншого боку ця властивість визначається здатністю такого способу відновити майнову сферу особи незалежно від того чи збереглося право, порушення якого визначило можливість його застосування. Обґрунтовується, що у разі пошкодження об'єкта нерухомого майна відшкодування шкоди як спосіб захисту права власності реалізовується за умови безпосереднього цільового фінансування порушником робіт з відновлення нерухомості (грошове відшкодування) або безпосереднього самостійного полагодження ним нерухомої речі (натуральне відшкодування). Водночас у разі знищення об'єкта нерухомого майна відшкодування майнової шкоди здатне переважно лише відновити «майнову сферу» особи, якій завдано шкоду. Відшкодування у грошовій формі не здатне відновити право власності на знищену нерухомість, оскільки це суперечить критеріям знищення. При цьому повне відновлення майнової сфери потерпілої особи за рахунок передачі їй заподіювачем шкоди «речі того ж роду та тієї ж якості» неможливе у силу унікальності нерухомості як економічного блага і неможливості наділення іншої нерухомої речі повністю тотожними економічними властивостями відносно зі знищеним нерухомим майном. Таке відновлення можливе лише при повному відтворенні знищеної нерухомої речі.

Посилання

Розізнана І. В. Поняття і зміст збитків при порушенні договірних зобов'язань. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія ПРАВО. 2014. Вип. 26. С. 78–81.

Скрипник А. Відшкодування збитків: ТОП-10 рішень господарських судів. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/204763_vdshkoduvannya-zbitkv-top-10-rshengospodarskikh-sudv (дата звернення: 26.03.2024).

Берестова І. Е. Кондикційне зобов'язання як універсальний спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав. Приватне право і підприємництво. Київ, 2012. Вип. 11. С. 49–52.

Сліпенчук Н. А. Підстави та умови ефективного застосування вимоги про відшкодування збитків (майнової шкоди). Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія ПРАВО. 2020. Вип. 62. С. 162–165.

Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 23.02.2023 р. № 2923-IХ. Відом. Верхов. Ради України. 2023. № 60. Ст. 191 (із змінами).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. № № 40–44. Ст. 356 (із змінами).

Покровська А. О. Самозахист у договірних відносинах: дис. … д-ра філософії за спец. 081 «Право». Харків, 2023. 214 с.

Жилінкова І. Превентивний спосіб захисту права власності. Вісн. Акад. прав. наук України. 2005. № 3 (42). С. 130–136.

Кот. О. О. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав. Часопис Київ. ун-ту права. 2016. № 4. С. 184–189.

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 27.02.2019 р., судова справа № 2-856/12. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80715967 (дата звернення: 04.03.2024).

Спєсівцев Д. Телеологічний аспект захисту суб’єктивних цивільних прав. Правове регулювання суспільних відносин: питання теорії та практики: монографія / А. В. Духневич, І. М. Якушев, Д. С. Спєсівцев та ін., вид. 2-ге, перероб і доп. Луцьк: Завжди Поруч, 2022. С. 164–199.

Спєсівцев Д. Проблеми визнання права власності на об’єкт нерухомого майна, що не прийнятий в експлуатацію, як судового способу захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів інвестора. Слово Нац. школи суддів України. 2020. № 3 (32). С. 94–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Спєсівцев, Д. С. (2024). ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО У РАЗІ ЙОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ. Історико-правовий часопис, 22(1), 65-73. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/9

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ